CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Vè khóa tu Ngọc Hưng

 

Nghe vẻ nghe ve

Nghe vè khóa tu

Bảy ngày công phu

Truyền thống Khất Sĩ 

Ngọc Hưng Tịnh xá

Khóa IX đăng cai

Thuộc tỉnh Đồng Nai

Một trăm linh tám

Hành giả tham gia

Từ ngày mùng bốn

Đến ngày mười một

Trong tháng mười một

Thuộc năm Nhâm Thìn.

 

Nghe vẻ nghe ve

Nghe vè tiếp tục

Ngày ngày công phu

Theo thời khóa biểu

Thiền tọa bốn thời

Tâm ý sáng ngời

Hương thiền tỏa ngát

Chú tâm tỉnh giác

Giờ giờ phút phút

Thảy đều soi tâm.

Thiền hành cũng bốn

Ý thức từng bước

Hoa sen nâng gót

Vườn thiền chim hót

Chào đón an bình

Đất tâm bừng nở

Ngạt ngào hương bay.

 

Nghe vẻ nghe ve

Nghe vè liên khúc

Điệp khúc thanh cao

Trưa thời lãnh cơm

Ngọ thời thọ trai

Tỉnh lặng trang nghiêm

Thành tâm chú nguyện

Bá tánh cư gia

Vạn sự an bình

Trí khai, huệ sáng

Thấm nhuần mưa pháp.

 

Nghe vẻ, nghe ve

Nghe vè buổi chiều

Thiền đàm giải nghi

Muôn ý vạn lời

Dựng xây tốt đẹp

Xóa tan mê lầm

Tỉnh giác chánh niệm

Trong mọi oai nghi

Đạt giới viên mãn

Với định kiên

Huệ trí phát sanh

Xứng hạnh Sa-Môn.

 

Nghe vẻ nghe ve

Nghe vè buổi tối

Có thời sám hối

Tự thân lỗi lầm

Do sự phan duyên

Thất niệm sơ sót

Cần xin chỉ dạy

Đệ tự thấy mình

Thành tâm sám hối

Kiện toàn phảm hạnh

Thích từ Sa-Môn.

 

Nghe vẻ nghe ve

Nghe vè khóa tu

Hành giả hoan hỷ

Theo thời khóa biểu

Giới huệ tăng trưởng

Đạt nhiều lợi ích

Hành giả chúng con

Đồng thời tri ân

Chư tôn Giáo phẩm

Thành lập khóa tu

Truyền thống hệ phái

Cần cho khóa tu

Ngày thêm hưng thịnh

Chánh pháp cửu trụ

Đền ơn Thầy tổ.

 

Nghe vẻ nghe ve

Nghe vè khóa tu

Nghe vẻ nghe vè

Nghe vè khóa… khóa… tu.

Ngày 13/11/ 2012.

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan