CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Vè khóa tu truyền thống lần 8 - Phân đoàn 1

Lắng lặng mà nghe

Con viết bài vè

Tặng cho hành giả

Trong bảy ngày qua

Địa chỉ đăng cai

Tổ chức kỳ này

Ngọc Bình tịnh xá

Thật là vui quá

Xin được kê khai

Hành giả về đây

Gồm hai bốn vị

Đại chúng chuẩn bị

Mọi việc xong xuôi

Phật tử tới lui

Hộ trì Tam Bảo

Thật nhiều phước báu

Bảy ngày trôi qua

Mùng hai tháng ba

Là ngày khai khoá

Thật nhiều mới lạ

Ý tưởng dồi dào

Học hỏi đổi trao

Thính pháp cùng nhau

Trao dồi kiến thức

Thật là chuẩn mực

Cho một hành giả

Khám phá điều tra

Quả là thâm thuý

Thật điều như ý

Nào sự nào lý

Cũng được liễu thông

Đại chúng chỉ mong

Về cùng tu học

Chơn Lý tụng đọc

Pháp học mỗi ngày

Thâm ý rất hay

Ai ai cũng thích

Chỉ vì lợi ích

Cho hành giả tu

Thiền tọa, công phu

Thực hành nghiêm túc

Thật điều hạnh phúc

Mỗi ngày mỗi lúc

Sớt bát ngọ trai

Thực phẩm đổi thay

Ngày nào cũng mới

Sức khỏe phơi phới

Tụng kinh, ngồi thiền

Ai cũng thường siêng

Thời khắc tinh chuyên

Siêng năng đầy đủ

Y theo quy củ

Lịch học mỗi ngày

Pháp giảng đổi thay

Mỗi người mỗi vị

Chiều đọc chơn lý

Tối thời tụng kinh

Sáng hạnh trì bình

Trưa thì độ ngọ

Phật tử vượt khó

Cả ngàn dặm xa

Xắp xếp việc nhà

Để về để bát

Thực tập y pháp

Quy luật thiền môn

Ai cũng đáng tôn

Là con Phật tổ

Hôm nay thố lộ

Cảm tưởng chia tay

Con cũng trổ tài

Văn chương bóng bẩy

Ôi thôi hết xẩy

Cảm tưởng tràn trề

Ai cũng tỉ tê

Nhưng giờ đã hết

Nên phải dừng ngay

Đệ tử Như Lai

Thật đúng hổng sai

Vè đây xin hết

Xin hết chứ mà xin hết!

    Chia sẻ với thân hữu: