CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Vỡ lòng

Thuyền bóng nhấp nhô ngàn trùng sóng trổi

Chân trời vút tận nét trẻ không gian

Dõi mắt dặm đường cánh chim tìm lối

Mây xám ngoài xa giăng phủ bạt ngàn

Sóng vỗ đau bờ ai kia lầm lỡ

Vô tình cứ mặc nắng gió sương sa

Thương phận rong rêu dựa vào lòng đá

Thấm giọt vỡ lòng nghe hạt mưa qua

Điểm bóng không gian chiều tà lẫn khuất

Nẻo đường mỏi mệt khắp chốn bôn ba

Gồng gánh cơ đồ đôi chân chưa nghỉ

Gặt hái trăm năm bãi trống không nhà

Rong ruổi tiệc đời thời gian lén trốn

Tro tàn bới nhặt giũ bỏ hương xưa

Hạt chết nhú lòng lãng quên kẽ đá

Nắng phủ lên đời cát đượm ân mưa.

    Chia sẻ với thân hữu: