CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Phẩm Ác - Pàpa Vagga

116.

Việc lành, hãy gấp rút làm

Kềm chế ý ác tâm phàm tội vương

Việc lành biếng nhác vô thường

Ý ác nảy nở nhiễu nhương nghiệp đời.

DS116

117.

Một khi lỡ làm ác rồi

Tự giác, chớ để tăng đôi lỗi lầm

Việc ác cứ mãi cố làm

Nhân ác thọ khổ, quả thâm thêm hoài!

DS117

118.

Nếu làm việc lành quen tay

Hãy nên làm nữa, tháng ngày tăng lên

Việc lành tô đắp vững bền

Nhân lành thọ lạc, tăng nền an vui.

DS118

119.

Khi nghiệp ác chưa chín muồi

Kẻ ác lầm tưởng là vui, làm hoài

Khi nghiệp ác chín muồi say

Quả báo liên tục tháng ngày đảo điên!

DS119

120.

Khi nghiệp lành chưa đủ duyên

Người lành tưởng khổ, than phiền cực thân

Khi nghiệp lành trổ quả nhân

Sắc hương bát ngát vạn phần báu châu.

DS120

121.

Chớ khinh ác nhỏ không đâu

Chẳng đưa lại quả báo sầu cho ta!

Dòng thời gan trổ nụ hoa

Nhỏ giọt tích tụ hóa ra đầy bình

Ngu phu sở dĩ khổ tình

Do hành động ác tự mình tạo ra!

DS121

122.

Chớ khinh lành nhỏ... bỏ qua

Chẳng đem quả báo vạn tòa cho ta!

Dòng thời gian trổ nụ hoa

Nhỏ giọt tích tụ hóa ra đầy bình

Người trí sở dĩ thông minh

Nhờ biết gom kết thiện lành dài lâu.

DS122

123.

Đi buôn nhiều của báu châu

Đường hiểm thiếu bạn lo âu mọi đàng

Tìm sống tránh sợ hoang mang

Người tu cũng thế, ác gian xa lìa.

DS123

124.

Bàn tay không thương tích kia

Biết nắm thuốc độc không hề nhiễm ô

Người không làm ác tin chờ

Không bao giờ bị mưu đồ ác gieo.

DS124

125.

Người hiền bị kẻ ác theo

Cố ý xâm phạm hiểm nghèo tà tây

Ác tâm quay ngược kẻ này

Làm ác ngược gió bụi bay khắp cùng.

DS125

126.

Từ bào thai, nghiệp báo chung

Ác đọa dịa ngục, thiện phùng thiên chân

Niết bàn dành bậc thượng nhân

Sạch nghiệp sanh tử, trú phần chơn như.

DS126

127.

Chẳng phải bay lên hư không

Hay là lặn xuống biển sâu tột cùng

Núi rừng thăm thẳm mông lung

Thế gian khắp chốn điệp trùng ngàn khơi

Cũng không trốn khỏi nghiệp đời

Nhân quả công lý ứng thời hạo nhiên.

DS127

128.

Chẳng phải bay lên không thiên

Hay là lặn xuống biển huyền thẳm sâu

Núi rừng xanh biếc trời cao

Thế gian khắp chốn trần lao mịt mờ

"Tử thần" đang đợi, đang chờ

Nhân quả tương ứng đúng giờ túc duyên.

DS128

trích Lời vàng vi diệu

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: