CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Phẩm Voi - Nàga Vagga

320.

Nhẫn chịu cung tên bắn đâm

Voi rừng xuất trận trổ trăm ách nàn

Người tu sống giữa trần gian

Bị kẻ phá giới muôn ngàn ghét thương!

DS320

321.

Huấn luyện voi dữ thuần lương

Vua cỡi dự hội nhu cương quân hành

Luyện tâm nhẫn trước bại, thành

Mới thật tài giỏi sáng danh hơn người.

DS321

322.

Con la[1] thuần tánh tốt tươi

Tuấn mã sinh giữa đất trời phúc duyên

Voi rừng thân tướng đẹp hiền

Người trí điêu luyện giữa miền thế nhân.

DS322

323.

Đến Niết bàn chẳng do chân

Chẳng nhờ xe ngưah, chẳng cần ngoại duyên

Tự lòng điêu luyện, nhiếp kiềm

Niết bàn tự thể đài sen hiện tiền.

DS323

324.

Con voi Tài Hộ đúng tên

Đến kỳ phát dục, hứng lên lẫy lừng

Hung hăng khó trị, khó dừng

Tánh thường nhớ mẹ, nhớ rừng tham ăn.

DS324

325.

Như heo ưa ngủ dùng dằng

Kẻ phàm phu thích ngủ, ăn… lòng vòng

Luân hồi tiếp tục xoay tròn

Đến đi, lên xuống… lối mòn trầm luân.

DS325

326.

Kiếp xưa, ta từng tham sân

Đắm mê, ái nhiễm dục trần mộng du

Voi gặp quản tượng tài phù

Lòng ta thuần thục điều nhu hiền hòa.

DS326

327.

Siêng năng vui vẻ thăng hoa

Tự tâm sáng suốt thoát nhà trần lao

Như voi gắng vượt dốc cao

Khỏi chốn lầy lội, ra vào rừng sâu.

DS327

328.

Bạn hiền gặp gỡ vui chào

Gom kết trí lực, bôn đào dặm xa

Đừng lo, đừng sợ phong ba

Cùng thiện trí thức chan hòa hân hoan

DS328

329.

Đường trần không gặp bạn vàng

Đồng tâm, đồng lực kết tràng tâm giao

Vua hiền, nước loạn tránh mau

Như voi bỏ chợ, bôn đào rừng sâu.

DS329

330.

Thà ở một mình trước sau

Quyết không cùng kết bạn ngu mê tình

Một mình tỉnh thức vô minh

Như voi rừng thẳm lặng thinh ra vào.

DS330

331.

Lâu ngày gặp bạn, vui chào

Hân hoan hỷ lạc ngọt ngào tình xưa

Mệnh chung thiện nghiệp dư thừa

Lòng không thống khổ, vui đùa cõi không.

DS331

332.

Phận con kính dưỡng tương đông

Mẹ hiền, thân phụ tươi hông hiếu tâm

Kính Sa môn, kính thánh nhân

Niềm vui hiếu hạnh nghĩa ân vẹn toàn.

DS332

333.

Tuổi già giữ giới vui an

Thành tựu chánh tín ngập tràn hỷ duyên

Đủ đầy trí huệ hiện tiền

Không làm điều ác, trường miên phúc lành.

DS333


[1] Lừa và ngựa giao hợp với nhau sanh ra con gọi là la.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: