CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Đời là biển khổ

ĐỜI LÀ BIỂN KHỔ

Thay lời tựa

Tu là cội phúc, Tình là dây oan

Đời là biển khổ

Tưởng đến Đức Phật
     Tưởng đến ân Mục Kiền Liên

Khuyên bỏ rượu

Lời Thầy khuyên

Một giấc mộng trường

Khuyên bỏ trầu,…

Đời đáng yêu hay đáng chán

Tình sư đệ

Tu là phải hành

Thế gian là mộng ảo

Vịnh hoa bướm

Vịnh cành dương

Kéo đờn,…

Lời Thầy dạy

Khuyên ăn chay

Khuyên niệm Phật

 

 

Đời là biển khổ cảnh đau thương!

Say đắm làm chi giấc mộng trường

Danh lợi thế quyền như bọt nước

Tiền tài vật chất tợ sa sương 

Trăm năm không đạo gây thêm tội

Một kiếp biết tu khỏi lạc đường

Khuyên hỡi khách trần mau tỉnh ngộ

Nương thuyền Bát nhã đáo Tây phương.

 

ĐẠO LÀ THANH TỊNH

Đạo đức là nơi cảnh thú nhàn!

Thoát vòng nghiệp chướng khỏi đa mang

Chơn tâm thanh tịnh không sầu muộn

Bổn tánh lặng yên chẳng buộc ràng

Ngũ nhãn lục thông liền chứng đắc

Tam thân tứ trí phóng hào quang

Biết ra chính thiệt ta là Phật

Tự tại thung dung cõi Niết-bàn.

 

Lưu bút ngày 20-5-1962

Tịnh xá Ngọc Minh - Cần Thơ

 

PHẬT LÀ TOÀN HIẾU

 

Phật xưa hiếu thảo kể hà sa

Đến kiếp hiện nay cũng đậm đà

Đao Lợi thiên cung về viếng mẹ

Ca Tỳ La Vệ đến tìm cha

Khom lưng đảnh lễ đồi xương trắng

Đưa mặt cho hôn một mẫu già

Đến thác kim quan còn bật nắp

Soi cùng hiếu tử mấy người qua.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: