CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Hành lục độ -1

 

tuketinhtam-A

HÀNH LỤC ĐỘ

 

Cúng dường BỐ THÍ người ta

Tránh tham lần bớt để mà tiến lên

Duy TRÌ GIỚI hạnh mới nên

Độ cho tánh ác hạ bên tấm lòng

Hãy cho NHẪN NHỤC vào trong

Tống ra sự giận đốt nung con người

Khá trì TINH TẤN chớ lười

Dầu khổ thế mấy vui cười lướt qua

Hằng lo ĐỊNH TRÍ THIỀN NA

Đặng đừng tán loạn mê sa cõi trần

Rán giồi TRÍ TUỆ đắc phần

Hết phen ngu muội thoát thân khổ sầu…

 

Ra ơn BỐ THÍ giúp cùng nhau…

TRÌ GIỚI nghiêm mình vẹn trước sau

NHẪN NHỤC thương người cơn khốn khổ

Giải mê cho kẻ buổi lao đao

Tánh chơn ví chẳng hồng trần bợn

TINH TẤN càng thêm phẩm giá cao

THIỀN ĐỊNH lặng trong thâu diệu pháp

Độ điều BÁT-NHÃ khá mau mau…

 

Bồng Lai thoát kiếp nợ trần duyên

Tu học cần lo giữ đạo huyền…

Khuyên hỡi khách trần mau tỉnh mộng

Hồi tâm trở lại cõi Tây thiên.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: