CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Hình bóng vẫn liên quan

 

tuketinhtam-A

HÌNH BÓNG VẪN LIÊN QUAN

 

Hình là hữu thể, bóng do hình

Bóng đối cùng hình vẫn giống in

Hình sánh nhơn duyên tương khởi tạo

Bóng so quả nghiệp bởi do mình

Hình dầu tránh bóng, hình không thoát

Bóng vẫn theo hình, bóng chẳng chinh

Hình bóng chẳng rời nhân khắn quả

Bóng tùy hình, vốn lẽ thường tình.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: