CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Hoài cảm lòng nhớ nhung thương mẹ

Hươi bút đề thơ lưu kỷ niệm

Tỏ tấc lòng thành với Mẫu thân

Con đốt nén hương dâng đến Mẹ

Để tỏ lòng đứa trẻ tha phương.

Mẹ đã nằm sâu lòng đất lạnh !

Thế gian ai có cảnh nầy không ?

Thình thương mến Mẹ hơn trời biển

Mô tả nơi đây có thấm gì…

Nhưng con mượn tạm đôi bài kệ

Xuất tự đáy lòng để nói lên,

Phân tỏ giãi bày bao thảm trạng

Hầu vơi đi bớt nỗi thâm tình !!!

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: