CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Kéo đờn

KÉO ĐỜN

 

Thay lời tựa

Tu là cội phúc, Tình là dây oan

Đời là biển khổ

Tưởng đến Đức Phật
     Tưởng đến ân Mục Kiền Liên

Khuyên bỏ rượu

Lời Thầy khuyên

Một giấc mộng trường

Khuyên bỏ trầu,…

Đời đáng yêu hay đáng chán

Tình sư đệ

Tu là phải hành

Thế gian là mộng ảo

Vịnh hoa bướm

Vịnh cành dương

Kéo đờn,…

Lời Thầy dạy

Khuyên ăn chay

Khuyên niệm Phật

Tôi hòa một bản Nam xuân

Khác nào mưa pháp rưới nhuần cỏ hoa

Kêu người tỉnh giấc Nam kha

Quày chơn trở lại tầm ra lối về. 

Chợ Lớn, 18-3-1952

 

GÕ MÕ

 

Tôi đánh một tiếng mõ vang

Tĩnh tâm khắp cả xóm làng đâu đâu

Nhìn đời là cuộc bể dâu!

Mau mau hối ngộ quay đầu lo tu.

 

ĐÁNH TRỐNG

 

Tôi đánh trống Pháp vang rền

Cho người thức tỉnh bước lên kịp đò

Sẵn sàng thuyền huệ thơm tho

Bần tăng chịu khó đưa cho đến bờ.

 

GIỘNG CHUÔNG

 

Tôi giộng một tiếng chuông đồng

Cho người thức tỉnh thoát vòng trần gian

Tìm tu cho đến Niết-bàn

Hưởng phần an lạc muôn ngàn thú vui.

 

THỔI KÈN

 

Tôi thổi kèn Pháp dội vang

Kêu người tỉnh ngộ thoát đàng nghiệp vương

Đeo chi theo giấc mộng trường

Hồi tâm trở lại Tây phương sớm về.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: