CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Phận gái

 

tuketinhtam-A

PHẬN GÁI

 

Phận gái dễ nào dưỡng mẹ cha

Thủy chung lần lượt cũng lìa nhà

Hai đường dâu, vãi không đi khỏi

Một bước đạo, đời phải bước qua

Xách gói tùng phu kêu xuất giá

Mang y đầu Phật gọi ly gia

Khổ vui hai nẻo cần phân rõ

Để uổng một đời rụi cánh hoa.

 

HAI ĐIỀU VUI KHỔ

 

Xuất gia, xuất giá cũng đồng đi

Hai nẻo khác nhau mới lạ kỳ

Lối đạo trở về nơi tịnh lạc

Đường đời đưa đến chốn sầu bi

Phật Tiên đắc nhập tâm nhàn rỗi

Thê thiếp lâm vào tánh mạng suy

Nữ giới hỡi ai người trí giả

Phu nhơn há sánh với bần Ni?

 

HAI ĐIỀU TRƯỞNG ĐOẢN

 

Thân gái đạo lành rán giữ ghi

Sắc, tài, danh, lợi có ra gì?

Hồng trần giả tạm mau dừng lại

Cực Lạc trường tồn sớm bước đi

Tứ đức thời gian rồi cách biệt

Tam tùng một lúc cũng chia ly!

Chi bằng lánh tục làm Tiên Phật

Khỏi thẹn kiếp đời phận nữ nhi.

 

KHUYÊN NỮ BÁO HIẾU

 

Đạo hiếu chưa tròn hổ phận con

Gương xưa Bạch Tịnh đã vuông tròn

Vài nàng má thắm mau bôi phấn

Mấy ả môi hồng kíp dứt son

Để đáp ơn cha lai láng biển

Hầu đền nghĩa mẹ chập chùng non

Dầu sao xác rã ra từng mảnh

Trải vạn xuân thu tiếng vẫn còn.

 

ĐỜI MỘNG ẢO

 

Hoàng hôn đã khuất ánh tà dương

Thế sự in như giấc mộng trường

Hỡi khách thuyền quyên đừng ướp phấn

Khuyên nàng tiết liệt chớ xông hương

Mê chi đất khách cho quên lối

Bỏ lại quê xưa để bặt đường

Sớm bước vào hàng Ni Khất sĩ

Hầu mong tránh khỏi cuộc sâm thương.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: