CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tầm sư ngộ đạo

 

tuketinhtam-A

  • /images/hinhminhhoa/vanhocphatgiao/tuketinhtam.jpg

TẦM SƯ NGỘ ĐẠO

 

Tôi dốc lòng tầm đạo đã lâu

Ngày đêm thổn thức mãi lo âu

Liệu toan đạo cả cho tròn vẹn

Nay gặp đạo chơn rất nhiệm mầu

Tầm đặng minh sư Ngài chỉ điểm

Chơn truyền khẩu thuyết thật cao sâu

Từ nay cố gắng chuyên tu niệm

Chắc thấy Như Lai, khỏi vọng cầu.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: