CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Phẩm Ngu - Bàla Vagga

60.

Người mất ngủ sợ đêm thanh

Đường dài mệt khách lữ hành dặm xa

Vòng luân hồi(1) nối bao la

Kẻ ngu si mãi phong ba nẻo trần.

DS060

61.

Kẻ hơn mình chẳng được thân

Kẻ ngang mình chẳng được gần tâm giao

Thà rằng cô độc ra vào

Tốt hơn kết bạn huynh bào kẻ ngu.

DS061

62.

Đây con ta, tài sản ta

Phàm phu tham chấp hóa ra khổ sầu

Chính thân ta có thiệt đâu!

Huống là tài sản, cơ cầu cháu con.

DS062

63.

Ngu biết mình ngu, trí hơn

Ngu mà tưởng trí, ấy buồn ngàn thu

Sống đời tỏ ngộ trí ngu

Mới thật là trí, thoát mù tĩnh tâm.

DS063

64.

Người ngu gần trí trăm năm

Chánh pháp chẳng hiểu, chẳng thâm đạo mầu

Y như muỗng múc canh sầu

Ngày ngay hương vị ngọt ngào vô tâm.

DS064

65.

Người trí khoảnh khắc chào thăm

Chánh pháp tỏ ngộ trăng rằm mở khai

Tựa như lưỡi nếm vị này

Vừa tiếp xúc đã biết ngay ngọt bùi.

DS065

66.

Kẻ phàm phu mãi ham vui

Đi chung cừu địch nói cười không hay!

Người tạo ác nghiệp lâu ngày

Nhất định khổ báo đến ngay trong đời.

DS066

67.

Ai gây bất thiện cho người

Gây rồi bứt rứt, đứng ngồi bất an!

Ăn năn, hối hận kêu than

Tương lai quả báo vô vàn đớn đau!

DS067

68.

Người tạo thiện nghiệp dài lâu

Làm rồi thanh thản ra vào hân hoan

Ngày ngày hỷ lạc nhẹ nhàng

Biết mình thọ hưởng bình an quả lành.

DS068

69.

Khi ác nghiệp chưa tựu thành

Mật ngọt danh lợi, tham dành của riêng

Khi ác nghiệp chín muồi duyên

Nhất định phải chịu triên miên khổ sầu!

DS069

70.

Sống đời thọ quả ngọt ngào

Người ngu thích sống ra vào nẻo mê

Không bằng mười sáu phần đề

Tư duy chánh pháp hướng về Phật tâm.

DS070

71.
Người vắt sữa bò tháng năm

Đề hồ(2) đâu dễ chỉ thăm đôi lần

Ác nghiệp cảm thụ trầm luân

Tro than lửa ngún âm thầm tròn xoay.

DS071

72.

Phàm phu vái cầu ác hoài

Muốn được trí thức hưởng ngay trong đời

Hành động sống, lại đi lui

Hạnh phúc tổn giảm, tuệ thời tiêu tan!

DS072

73.

Phàm phu thường muốn tiếng vang

Không xứng phẩm hạnh, thích mang ảo huyền

Hiện tiền tăng chúng giáo quyền

Danh vọng muốn hưởng, đức hiền vụng tu.

DS073

74.

Tăng, tục hãy tự suy tư:

"Mọi việc lớn nhỏ đều từ nơi ta"

Phàm phu lầm tưởng thế gia

Ngạo mạn tham chấp càng già ngã, nhân.

DS074

75.

Một đàng đưa đến khổ thân

Một đàng đưa đến Niết bàn thong dong

Tỳ kheo đệ tử Phật tông

Tỉnh thức tinh tấn thoát vòng lợi danh.

DS075

trích Lời vàng vi diệu

------------------------------------------

(1) Luân hồi (samsara) chỉ sự sanh tử lưu chuyển mãi không ngừng.

(2) Muốn sữa đông đặc thành đề hồ không phải là một ngày một đêm mà đông được.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: