CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Đuốc Sen tập 19 - Kính mừng Phật đản PL. 2557 - DL. 2013

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: