CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Kính dâng đến Mẹ

 

Tạm mảnh hoa tiên trang giấy trắng

Mượn ngòi bút sắt dệt thành chương.

Kính gởi Mẹ hiền nơi tiên cảnh

Có xin chứng giám tấm lòng con

Nay con tả một vần thơ ngắn

Mượn gió đưa sang gởi Mẹ hiền

Xin Mẹ chứng lòng con chí hiếu

Đáy lòng phát xuất tả thành thơ.

Thơ gởi theo mây đến Mẹ hiền

Lòng con thao thức dạ nào yên

Khi xa cách mẹ người duy nhất

Ghi lại đời tôi mất Mẹ hiền.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: