CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Đức Diệu Thiện

Đức Diệu Thiện vầng dương soi sáng

Quyết một lòng phá mảng vô minh

Rời hoàng cung vì nghĩa quên mình

Tầm đường đạo đăng trình cứu khổ.

Mặc khuyến dụ, răn đe, cám dỗ

Bao nỗi đau cứ đổ tới Ngài

Nàng tuy rằng bồ liễu mảnh mai

Dù vạn khảo luôn mài dũng khí.

Trui chữ nhẫn chủng mầm chân lý

Chúng sinh nhìn vạn kỷ noi theo

Bả lợi danh như nước bọt bèo

Đây cõi tạm hùm beo chực sẵn.

Không vững dạ ngày về mất trắng

Học hạnh Ngài lòng chẳng nhún nhường

Mở vườn từ kết thiện đầy thương

Ngày trở gót sen hường nhẹ bước.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: