CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tưởng niệm chư Thánh Ni

Đêm nay dưới cội Bồ-đề,

Hạ trường sắp mãn đi về nay mai.

Đời người đâu có lâu dài,

Ơn sâu thầm kín kéo dài vạn năm.

Công ơn Di Mẫu thậm thâm,

Lòng thành tưởng niệm thâm ân của người.

mahapajapati gotami1

Thời gian trôi qua không bao giờ nắm bắt lại được, dòng nước chảy thuận xuôi theo chiều hướng của nó, kiếp sống con người theo định luật vô thường sanh, lão, bệnh, tử chi phối và đối với vũ trụ cũng vậy, luôn bị chi phối bởi bốn hiện tượng thành, trụ, hoại, không. Thế nhưng tình nghĩa con người, thâm ân Thầy Tổ không bao giờ phai mờ, hay biến mất một khi con người còn hơi thở ra vào, dòng máu còn chảy, trái tim còn nhịp đập.

Nhân duyên hội ngộ, những nét vàng son, những dòng lịch sử được ôn lại trong ký ức, để biết ơn, nhớ ơn mà tinh tấn tu hành. Trải qua bao năm khao khát, muốn tìm hiểu về nguồn gốc Di Mẫu - vị Tổ của Ni giới, nhưng con không biết tìm ở sách nào? Và ở đâu? Vì con là người vừa dốt lại vừa quê mùa, cho nên sự tìm tòi học hỏi và sự hiểu biết rất nông cạn, thấp kém.

Nhưng may thay! Hữu hạnh thay!

Năm nay, vào mùa An cư, cũng là một nhân duyên, có Sư cô Hòa Liên ở Ấn Độ mới về, Sư cô tranh thủ dạy 10 vị Thánh Ni trích từ “Trưởng Lão Ni Kệ” cho Ni chúng An cư tại Tịnh xá Ngọc Trung để học và hiểu về chư vị Thánh Ni thời đức Phật.

Lâu nay con chỉ nghe Thập đại đệ tử Phật (Tỳ-kheo Tăng), đâu biết bên Ni cũng có Thập đại đệ tử Ni. Mùa An cư năm nay con mới hiểu được một phần nào nhỏ bé, qua sự học, hiểu và tiếp thu của con. Trong lòng con cảm động tri ân Tổ Kiều Đàm Di vô vàn. Nhờ ơn Người xin Phật cho nữ giới xuất gia, nhờ ơn ngài A-nan nài nỉ đức Phật cho phép nữ giới được xuất gia. Đọc qua quyển “Đại Ái Đạo Tỳ-kheo Ni” con cảm động vô cùng. Nghe Sư cô nói về công hạnh và sự kiện viên tịch của Tổ Kiều Đàm Di và 500 vị Thánh Ni (đã cùng xuất gia với Tổ), con thật xúc động và hết lòng kính ngưỡng.

Tuy thời gian không nhiều nhưng Sư cô cũng đã giới thiệu về cuộc đời, hạnh nghiệp của hết thảy 10 vị Thánh Ni:

1- Mahàpajàpati Gotami (Kiều Đàm Di) : Pháp lạp đệ nhất

2- Kisà Gotami (Ba-sắc-già-la) : Thô y (Đầu đà) đệ nhất

3- Bhadda Kundalakesa (Bạc-đà-nhã-đà-la) : Thắng trí đệ nhất

4- Patàcàrà (Chi-đà-la-da-đa) : Tín tâm đệ nhất

5- Sakulà (Cổ-câu-la) : Thiên nhãn đệ nhất

6- Khemà (Kế-ma) : Trí tuệ đệ nhất

7- Uppalavanna (Liên Hoa Sắc)  : Thần thông đệ nhất

8- Sundarì Nan dà (Nan-đà) : Thiền quán đệ nhất

9- Sonà (Tô-ma) : Tinh tấn đệ nhất

10- Dhammadinnà (Pháp Dữ) : Thuyết pháp đệ nhất

ThanhNi2

Như vậy, nữ giới, các vị tu cũng chứng quả, chỉ phải nỗ lực nhiều hơn vì bản thân nữ giới còn nhiều bất thiện nghiệp. Nhưng cũng vì nghiệp nặng nên đức Phật mới chế ra “Bát Kỉnh pháp” cho nữ giới khi xuất gia, vì nữ giới có 84 tư thái hạ liệt nên khó tu, khó đắc quả. Nếu tinh tấn chuyển hóa tâm và giữ đúng “Bát Kỉnh pháp” như Tổ Kiều Đàm Di, con đường tu tập sẽ có nhiều thuận duyên hơn:

Kính lạy Tổ Kiều Đàm Di,

Ơn Người con mãi khắc ghi vào lòng.

Đạo mầu Người đã tròn xong,

Pháp lạp đệ nhất thong dong Niết-bàn.

Nữ nhi Ni giới các hàng,

Thành tâm cảm niệm muôn vàn tri ân.

Nhờ Người tha thiết ân cần,

Cầu xin nữ giới được phần xuất gia.

Nhiều lần xin Phật xuất gia,

Cuối cùng chấp nhận Phật ra Tám điều.

Di Mẫu hoan hỷ thuận chiều,

Năm trăm phụ nữ cũng đều hân hoan.

Từ đây có được Ni đoàn,

Bao nhiêu ước nguyện hoàn toàn đã xong.

Đạo hạnh cao cả thong dong,

Lần lượt đắc quả vào dòng Thánh Ni.

Niết-bàn tự tại ngại chi,

Năm trăm vị với Mẫu Di Kiều Đàm.

***

Mười vị đệ tử Thánh Ni,

Khi còn đức Phật chứng tri khen Người.

Duyên lành nhiều kiếp, nhiều đời,

Tu hành chứng quả trong thời Phật xưa.

Làm sao diễn tả cho vừa,

Công năng tu tập Người xưa tuyệt vời!!!

 

Chút kỷ niệm ở Hạ trường TX. Ngọc Trung – An Khê – Gia Lai

Mùa An cư năm Bính Thân - 2016

Tịnh xá Ngọc Hương - Ban Mê Thuột

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan