CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tán Phật

Trần gian ảo não ưu sầu

Sanh già bệnh chết khổ đau mọi bề

Mịt mờ đường lối u mê

Lầm than khốn đốn biết về nơi đâu.

Chìm trong khổ cực buồn rầu

Cha hiền thương xót nhiệm mầu đản sanh

Triệt tiêu gốc rễ ngọn ngành

Nguyên nhân đau khổ phát sanh nảy mầm.

Sáu năm khổ hạnh sai lầm

Vẫn không đắc quả diệu thâm Bồ Đề

Thấu rằng phải triệt nẻo mê

Con đường Trung Đạo tìm về chân tâm.

Tham sân gỡ, diệu giác tầm

Khỏi điều mê muội hôn trầm vô minh

Rộng lòng cứu vớt hàm linh

Từ bi phát khởi động tình xót thương.

Hào quang rực rỡ lạ thường

Trăm màu ngọc báu mười phương sáng ngời

Chiếu soi khắp cõi người trời

Hoằng khai giáo pháp giúp đời tỉnh ra.

Phá tan cố chấp yêu tà

Biết đâu tánh giác đặng mà chuyên tu

Thoát li khỏi chốn mịt mù

Nhận ra bản thể Chân Như buổi đầu.

Diệt trừ vọng tưởng ăn sâu

Vẫn từ vô thủy đớn đau kéo dài

Nhờ Người mở lối hoằng khai

Chúng sanh thấy được đúng sai tỏ tường.

Gieo cây ngát vị chân thường

Thành hoa chứa một vị hương tuyệt vời

Ươm tình tỏa sáng nơi nơi

Mấy ngàn năm vẫn rạng ngời khắc ghi.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: