CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Lịch sử Đức Phật Thích Ca

LS1

1.

Hạnh nguyện vì người Đức Phổ Minh
Từ nơi Đấu Suất cõi thiên đình
Từ bi thị hiện nơi trần thế
Lập thệ sâu dày độ chúng sinh.

LS2

2.

Hội đủ duyên tròn Phật Giáng Sanh
Ma Da Phật Mẫu hiện điềm lành
Hoa sen khiết tịnh từ voi trắng
Hông phải vào thai kết tụ thành.

LS3

3.

Lâm Tỳ rạng rỡ ánh quang minh
Đón rước hài nhi cảnh thái bình
Bảy bước chân hồng tươi vẻ ngọc
Chỉ trời đất nói nguyện bình sinh.

LS4

4.

Quí tướng ngời ngời Bậc Chuyển Luân
Hào quang chói rạng cả dương trần
Cha yêu quí trẻ tên tìm đặt
Sĩ Đạt Đa này “Nguyện mỹ chân”,

ls5

5.

Tư Đà phẩm hạnh đáng tiên nhơn
Nổi tiếng chiêm tinh quỷ sợ hờn
Ở núi tìm về xem thái tử
Khen rằng: “Tướng mạo chẳng người hơn”.

ls6

6.

Bảy tuổi theo cha dự Hạ Điền
Ngắm nhìn cảnh vật dạ không yên
Tranh đua chiếm lĩnh nguồn đau khổ
Nghĩ ngợi hành tu thấu đạt Thiền.

ls7

7.

Thời thơ xuất chúng bậc anh tài
Dũng mãnh kiên cường tỏ chí trai
Độ tuổi thanh niên hùng khí trỗi
Trần gian khó kiếm kẻ hơn Ngài.

8.

Tiếng gọi nơi lòng vẫn vọng vang..
Đêm ngày tĩnh lặng nét nghiêm trang.
Phụ thân mãi sợ lời tiên đoán
Trói buộc hôn nhân để giữ chàng.

ls8

9.

Công chúa Da Du đẹp tuyệt vời
Cùng nhau kết hợp nợ duyên trời
Nhưng Ngài tiếng gọi từ muôn kiếp
Vẫn nguyện ly gia cứu độ đời.

ls9

10.

Hạnh phúc vinh hoa cạnh vợ hiền
Nhưng còn bách tính chẳng giờ yên
Chân tâm mở rộng dường sông biển
Nhất quyết tầm tu mở Phật điền.

ls11

11.

Bồi hồi tỉnh giấc giữa đêm sương
Chứng kiến cung nhân dạ chán chường
Ngán ngẫm luân hồn xoay chuyển kiếp
Nên tâm vạch sẵn một con đường.

ls10

12.

Thái tử nhàn du bốn cửa thành,
Sanh, già, bệnh, tử nối chuyền nhanh.
Lòng bi ái mẫn thương nhân loại
Thệ nguyện cần tu dưỡng chí thành.

ls12

13.

Canh tàn lặng lẽ biệt thê nhi
Nguyện lớn bao la mạng sá gì
Đế vị thâm tình cam dứt bỏ
Kiên cường thệ đạt pháp huyền vi.

ls13

14.

Cắt tóc thay y giũ bụi trần,
Mong trừ khổ não diệt tham sân.
Chông gai lặng lẽ kiên trì bước
Tự giác ngộ mình cứu thế nhân.

ls14

15.

Từng là hưởng thụ cảnh giàu sang
Ngày nay rảo bước khắp thôn làng
Tam y nhất bát đi tầm đạo
Sống hạnh thanh bần lý tưởng mang.

16.

Đầu tiên thọ giáo với hai thầy
Nổ lực tinh cần thấu triệt ngay
Cảm giác chưa vào chân tối thượng
Con đường giải thoát mịt mờ thay.

17.

Nhận thấy chưa người đủ khả năng
Kiên tâm khổ ải thệ san bằng
Không cầu trợ giúp bên ngoài nữa
Chí quyết tìm ra đạo vĩnh hằng.

ls15

18.

Khổ hạnh hành tu của buổi đầu
Mong rằng mở ngõ đạo thâm sâu
Thân mòn lực kiệt nào thông sáng
Thức tỉnh chư thiên khảy nhạc hầu.

19.

Trải sáu năm trời nỗ lực sai
Vẫn chưa mở được ngõ Liên Đài
Ngộ ra quyết chí hành Trung Đạo
Khai dòng pháp lạc giữa trần ai.

ls16

20.

Bờ sông vắng vẻ định tham thiền
Thiếu nữ chăn bò hữu phúc duyên
Sữa quí lòng thành dâng cúng Phật
Dùng rồi trí khỏe dưỡng thân yên.

ls17

21.

Ăn rồi ném bát giữa sông xanh
Quả vị từ nay quyết đạt thành
Ứng nghiệm thì mau quay trở bước
Li kì sắp lặn bỗng về nhanh.

ls18

22.

Bất khuất hiên ngang nguyện lớn mài
Mong tìm giải pháp độ trần ai
Tình thương lớn rộng nung ngời chí
Quyết vị nhơn sanh mở lạc đài.

ls19

23.

Niềm tin mãnh liệt động Ba Tuần
Lập kế ngăn Ngài dụng mỹ nhân
Dáng vẻ yêu kiều xinh diễm lệ
Nhưng Ngài bất động giữ tâm chân.

ls20

24.

Ma kia phẫn nộ với điên cuồng
Phái vạn ngàn binh với quỉ vương
Đại nộ ra oai dường sấm sét
Nhưng Ngài sắc thái rạng như gương.

ls21

25.

Dù cho bạo ngược giống hung thần
Cũng phải đê đầu lễ dưới chân
Ngài Sĩ Đạt Đa Người dũng mãnh
Uy nghi đức cả lớn vô ngần.

ls22

26.

Cuộc chiến gian nan thử thách dài
Nhưng nào đủ sức động Như Lai
Tam Minh chứng ngộ ngời Chân Đế
Chánh Đẳng Toàn Năng đức hiệu Ngài.

ls23

27.

Hương từ thấm đượm cả tam thiên
Đại Phạm Thiên Vương xuống thỉnh nguyền
Xin Phật từ tâm khai diệu pháp
Cho nguồn chánh đạo sáng ngàn niên.

ls24

28.

Đầu tiên đệ tử có năm người
Tứ Đế khai nguồn bủa vạn nơi
Lộc Uyển ngàn năm còn sáng mãi
Chân Như cửa mở đạo cao vời.

ls25

29.

Lên đường quảng bá đạo Vô Sanh,
Trung đạo tuyên dương hợp ý lành
Khắp cõi du hành không mỏi mệt
Cho đời suối ngọt vị cao thanh.

ls26

30.

Công lao dưỡng dục chốn dương trần
La Vệ Người về báo trọng ân 
Thuyết giảng minh tường vô ngã tướng
Nghiêm đường liễu đạo ngộ tâm chân.

ls27

31.

Cởi bỏ dây oan trói buộc mình
Phật Đà khai thị Pháp chơn minh
Gia Du đắc Pháp lòng thanh thản
Trí não liền an thoát khổ tình.

ls29

32.

Hạnh nguyện từ bi của Phật Đà
Âm thầm tặng trẻ Thất Tài gia
Bổn Sư Xá Lợi truyền trao Pháp
Nghĩa diệu cao sâu vượt ái hà.

ls30

33.

Vua cha bệnh nặng sắp qua đời
Giảng Pháp khai tâm lý tuyệt vời
Lặng lẽ đêm ngày lo hiếu thuận
Tinh thần mẫu mực rỡ ràng khơi.

ls31

34

Tâm từ nhận đến cõi chư thiên
Đạo Lợi cung vàng hội đủ duyên
Thuyết Pháp Vô Sanh vì Phật Mẫu
Ngàn năm Chánh đạo được lưu truyền.

ls32

35.

Nghĩa lý từng câu giảng rõ ràng
Phật Đà để lại pháp âm vang
Chư thiên bảo cái thang vàng tiễn
Kính cẩn bao quanh xếp lớp hàng.

ls28

36.

Tiểu đệ đêm ngày nhớ vợ xinh
Xuất gia chẳng bỏ được mơ tình
Phật Đà chỉ tận nguồn tham ái
Giải thoát tâm mê sáng lộ trình.

ls33

37.

Kiếp mãi hoài ghim những đoạn trường
Thân già bệnh tật để làm gương
Thức ăn cuối buổi làm đau đớn
Nhắc nhở đồ tôn kiếp chẳng thường!

ls34

38.

Đức Phật tùy duyên nhập Niết Bàn!
Đất trời chấn động lệ hòa chan
Từ Tôn vắng bóng không còn nữa
Pháp vẫn lưu truyền rỡ thế gian!

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: