CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ánh trăng trọn lành

Chuông pháp cổ vang rền non nước

Mưa từ bi cam vị thấm nhuần

Mười phương ba cõi tri ân

Trổi cung thiên nhạc đón mừng Đản sanh.

 

Đấng Từ phụ hiển mình nhân thế

Muôn muôn nơi phủ phục quy về

Cuộc trần nay bớt trầm mê

Ánh trăng sáng dịu tụ về hội thiêng.

 

Rằm Tháng Tư ngàn năm còn đó

Bảy bước chân sáng tỏ đạo mầu

Chuông ngân rung động kinh cầu

Tin vui chân lý thâm sâu hiển bày.

 

Ngàn năm trăng sáng còn đây

Trăng soi giấc ngủ u mê giữa đời

Chân kinh con nguyện tạc lời

Hành thâm giáo pháp giữa đời tỏa hương.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: