CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Kính mừng Phật đản PL.2561

cuocdoiDP 1

ĐẢN SINH
Từ vô lượng kiếp huân tu
Cung trời Đâu Suất vô ưu tịnh nhàn
Thương chúng sinh hiện trần gian
Tìm phương dẫn độ thoát đàng khổ mê
Người ơi! Lai khứ đi về
Sen vàng bảy đóa bồ-đề hương xưa.
 

cuocdoiDP 2

XUẤT GIA
Hoàng cung phúc báu đong đưa
Phàm phu tham đắm mộng thừa bể dâu
Thượng căn quán chiếu nông sâu
Như thực như thị vượt sầu bờ kia
Vô thường khổ chướng nguyện lìa
Tình tiền danh lợi đầm đìa phù vân.

cuocdoiDP 3

TU KHỔ HẠNH
Tứ sự ăn mặc phong trần
Tạm nương tạm có mấy lần vào ra
Nay lìa rũ bỏ phù hoa
Sá chi bèo bọt sương pha mộng hồ
Quán thân tứ đại hư vô
Mập ốm đẹp xấu phù đồ huyễn như.

cuocdoiDP 4

THÀNH ĐẠO
Núi rừng thanh tịnh huyền thư
Tận cùng thăm thẳm tịch trừ hạo nhiên
Này da này thịt tương duyên
Này xương này máu cửu tuyền sắc không
Nụ cười giọt lệ ru hồng
Tam thiên thế mộng một dòng thiền gia.

cuocdoiDP 5

CHUYỂN PHÁP LUÂN
Nam-mô Bát-nhã ba-la…
Vườn xưa Lộc Uyển chuyển tòa xa luân
Kiều Trần Như tăng lực thần
Trí tuệ vô lượng xoay vần hoằng dương
Ta-bà hội nhập mười phương
Pháp âm vi diệu lạc thường tịnh không.

cuocdoiDP 6

NHẬP NIẾT BÀN
Một ngày rũ áo thong dong
Thế gian như thị dòng sông luân hồi
Khứ lai tỉnh thức mộng đời
Như Lai an trú mỉm cười tịch nhiên
Niết chi xứ xứ nhiệm huyền
Bàn chi vô lượng thánh hiền nhàn du
Sen vàng chín phẩm trượng phu
Thượng sinh chơn tánh vô ưu đỉnh thiền.

Phương Thảo am, mùa Phật đản PL.2561
TRẦN QUÊ HƯƠNG

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: