CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Kính mừng Phật đản

Kính mừng ngày Phật đản sanh

Hào quang chiếu rọi an lành muôn nơi

Thế gian vang khúc nhạc trời

Sen vàng bảy đóa rạng ngời bước chân

Chúng con kính ngưỡng muôn phần

Pháp âm thâm diệu chuyên cần tu thân

Lặng lòng tưởng nhớ thâm ân

Diệu hương ngàn đóa hoa tâm dâng Người!

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: