CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Kính nhớ Đức Phật - Thương về Nepal

1.

Phật xưa ngự giáng Nepal

Ca-tỳ-la vệ đản sanh rực vàng

Ngoài trong lớp lớp hàng hàng

Chư thiên tụ hội, đạo tràng cung nghinh

Từ trời Đâu-suất hạ sinh

Như Lai từ phụ tâm linh thế trần

Sen thiêng thơm ngát xa luân

Trần gian chào đón thượng nhân vào đời

Mỗi bước đi, mỗi nụ cười…

Đất trời minh chứng niềm vui ta bà

Liên đài ngào ngạt hương sa

Bảy đóa vi diệu thăng hoa nhiệm mầu

Mỗi bước đi, mỗi nhịp cầu…

Thất bồ đề chuyển tâm giao an bình

Tam minh khai thị vô minh

Tri kiến Phật độ thất tình lầm mê

Đường trần vạn nẻo sơn khê

Pháp âm soi sáng lối về chơn như

Phật đại hỷ xả bi từ

Rộng tuyên Tứ đế kinh thư hoằng truyền

Lâm-tỳ-ni thị hiện duyên

Bồ-đề, Lộc dã… tịch miền Thi-na

Tứ động tâm huyễn ma ha

Thương đời Phật hiển ba-la-mật thiền

Hăm lăm thế kỷ lưu niên

Năm chín năm giải não phiền sắc không

Pháp thân tuệ giác tươi hồng

Hữu tình thân chứng sạch trong luân hồi

Trăng rằm nhuần rạng đất trời

Tháng tư thanh diệu tuyệt vời tâm linh

Con quỳ trước Phật cầu kinh

Nguyện mười phương Phật chứng minh tấc lòng…

2.

Nghiệp duyên trời đất mênh mông

Mùa đản sinh… nhỏ lệ hồng xót thương

Quê hương Ngài lắm đoạn trường

Nepal rung chuyển vô thường nát tan

Kathmandu suối lệ tràn!

Thị thành sụp đổ, lầm than dân tình

Đền đài xưa cổ điêu linh

Nay chìm hoang lạnh vô thinh não nùng

Ôi trời, ôi đất… vô tung

Ôi rừng, ôi núi… tận cùng khổ đau!

Về nghe chim thú tuôn trào

Xót xa bi lụy một màu tái tê

Dòng đời vạn nẻo đi về

Đớn đau chi xiết đường quê luân hồi

-        Đức Thế Tôn ơi!

-        Đức Thế Tôn ơi!

Lòng con rười rượi ngậm ngùi kính thương

Kính thương Ngài, nhớ quê hương…

Kính Ngài vô tận, nhớ thương vô vàn!

Ôi Nepal, ôi Nepal!

Linh Sơn cốt nhục muôn ngàn niềm đau

Hỡi Phật tử… dù nơi đâu

Mỗi người bi cảm thương trao chút tình

Thâm tình cốt nhục tâm linh

Khổ vui bùi ngọt hữu tình nhân gian

Nepal – Việt… sống chung “Giàn”

Linh Sơn “bầu bí” đạo tràng nghĩa ân

Thương người “tương ái tương lân”…

“Thương người như thể thương thân” chính mình

Á – Âu – Phi – Mỹ – Úc… tình

Năm châu bốn biển đệ huynh một nguồn

Làm người trọn vẹn tình thương

Nhân sinh muôn thuở vấn vương đời đời.

Mùa Phật đản PL.2559 –DL.2015

TRẦN QUÊ HƯƠNG

 

mahamaya

phatdansanh1

Buddha Gaya

ThanhTichPG-Lumbini

ThanhTich-Isipatana-1

Nepal-a

nepal-earthquake

nepal-4

nepal-7

Nepal-Earthquake-Miracle-A-4-month-old-baby-pulled-out-alive-from-rubble-22-hrs-after-earthquake

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: