CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Mừng ngày Phật đản

 Trần thế hân hoan

Đón chào Phật đản

Nắng tươi xán lạn

Chim trổi nhạc mừng.

 

Không khí tưng bừng

Người người náo nức

Niềm vui lớn nhứt

Đức Phật đản sanh.

 

Ban bố Pháp lành

Diệt mầm não trược

Chúng sanh hữu phước

Nương tựa cửa thiền.

 

Ngày tháng vui yên

Trong dòng sữa pháp

Chẳng còn tranh chấp

Triệt gốc đảo điên.

 

Thấu rõ nhân duyên

Tâm hồn an định

Nhờ  Ngài  trị bịnh

Các loại trầm kha.

 

Tham dục ái hà

Si mê chẳng ngộ

Phăng tìm tới chỗ

Dìu dắt chúng sanh.

 

Như đấng Cha Lành

Yêu thương con ruột

Cho từng loại thuốc

Trị dứt nguồn cơn.

 

Đạo chánh đường chơn

Cao sâu thâm diệu

Uyên nguyên thường chiếu

Linh hiển  nhiệm mầu.

 

Pháp kết trân châu

Muôn màu rạng rỡ

Ưu Đàm rộ nở

Thanh tịnh thiêng liêng.

 

Thơm ngát vườn Thiền

Ngàn năm tỏa sáng

Hôm nay Phật Đản

Tưởng niệm thâm ân.

 

Của bậc vĩ nhân

Vì đời giáng thế

Đem hoa trí tuệ

Trồng khắp nhân gian.

 

Bủa ánh đạo vàng

Huyền vi giải thoát

Gieo mầm an lạc

Tạo quả  Chân Như.

 

Chèo chống thuyền từ

Rước đưa tứ chúng

Đủ Bi – Trí – Dũng

Tướng tốt rạng ngời.

 

Để lại cho đời

Pháp môn tối thượng

Chúng con cung ngưỡng

Hết dạ chí thành.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: