CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Mừng ngày Phật đản

phat3

Ngài chẳng chịu ngồi yên thượng giới

Nhìn chúng sanh ơi hỡi thảm sầu

Mắc mưu tà mị hiểm sâu

Đắm chìm danh lợi còn đâu nẻo về.

 

Nên quyết định vạch mê chỉ lối

Giáng hạ phàm soi rọi từ quang

Trên ngôi Thái tử vinh sang

Cũng đều bỏ hết tầm đàng vĩnh sanh.

 

Rời cung điện chí thành cất bước

Dạ chánh đem sách lược cứu đời

Chịu trăm khổ hạnh chẳng vơi

Thân hình tiều tụy sức hơi lực tàn.

 

Người mới ngộ xua tan mây xám

Trí dũng bừng giăng bám trời xanh

Khuyến nhơn gắng giữ lòng lành

Hành theo lời Phật cao danh cảnh hồng.

 

Hoa bất diệt trổ bông thơm ngát

Ngàn đời sau chủng hạt sáng ngời

Xa rời bến đục ai ơi

Trọn tu một kiếp thảnh thơi non bồng.

 11/4/2016

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: