CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Mừng Phật đản sanh

 1. Vườn Lâm rộn rã tiếng chim hòa,

Thơm ngát hương sen vị đậm đà.

Thiên giới tưng bừng dâng thánh nhạc,

Trần gian náo nức tấu tiên ca.

Nhiệm mầu oai đức quang rạng rỡ,

Kỳ diệu thần uy huệ chói lòa.

Đâu Suất chư thiên đồng tán thán,

Phật Đà giáng hạ chốn ta bà.

 

2. Ta bà vui đón đấng anh nhi,

Quí tướng trang nghiêm hiển đức bi.

Thành tựu tam minh ngời đức hạnh,

Đủ đầy phước lực rạng oai nghi.

Tu duyên độ chúng qua bờ giác,

Lập hạnh đưa người khỏi bến si.

Phật đản lòng thành con khấn nguyện,

Nguyện noi gương Phật gắng tu trì.

 

3. Tu trì muôn kiếp Phật không nao,

Bố thí gieo duyên nguyện dạt dào.

Hỷ xả lòng bi trùm biển lớn,

Đức từ tâm ái vượt trời cao.

Mặt trời trí huệ bừng hương tỏa,

Bóng nguyệt chân như rạng sắc trao.

Chuyển pháp luân truyền muôn vạn kiếp,

Niết-bàn giải thoát vị thanh tao.

 

4. Thanh tao vị pháp rải từ ân.

Ngày Đức Thế Tôn hạ giáng trần.

Nhẫn nhục rèn lòng tâm chính trực,

Vị tha dưỡng tánh trí trong ngần.

Ngai vàng vất bỏ tươi tâm định,

Vương vị xả ly sáng đức nhân.

Thành đạt pháp mầu chơn đại giác,

Ba-la-mật nguyện hạnh chuyên cần.

 

5. Chuyên cần hoằng pháp hạnh Cha lành,

Sáng tự cơ duyên Phật đản sanh.

Hạnh nguyện thâm sâu ngời đuốc tuệ,

Tâm bi từ mẫn rạng gương thanh.

Đại Hùng oai lực thông ngàn ý

Thiện Thệ diệu huyền thấu vạn danh.

Rực đóa Ưu Đàm ngời vạn kỷ,

Chúng sanh nhuận thấm phước ân lành.

 

6. Phước ân lành nhuận khắp tam thiên,

Đệ tử chúng con khắp mọi miền.

Dâng dạ kỉnh thành ngày Thánh Đản,

Hết lòng qui ngưỡng lễ thiêng liêng.

Diệu huyền Bát Nhã xua sầu khổ,

Mầu nhiệm Hoa Nghiêm phá não phiền.

Tứ Đế bừng soi đường giải thoát,

Oai thần chánh pháp lực vô biên.

 

7. Pháp lực vô biên hiển Phật quang,

Oai thần rực rỡ chốn nhân gian.

Cảnh trần hiện thể tươi thân ngọc,

Cõi thế Đản Sanh sáng sắc vàng.

Phiền não sân si không đắm nhiễm,

Nhân duyên tham ái chẳng vương mang.

Đắc thành chánh giác tâm tha giác,

Cứu độ muôn loài đến bến an.

 

8. Bến an bỗng sáng ánh quang minh,

Trần thế mừng vui đón thái bình.

Núi Tuyết hân hoan ngời lóng lánh,

Lâm Tỳ vui sướng tỏa lung linh.

Ne Pal Phật Đản ngời kim sắc

La Vệ Thánh sanh rạng ngọc hình.

Lịch sử muôn đời truyền tụng mãi,

Chúng sanh ghi dạ khắc ngày sinh.

 

9. Ngày sinh lưu dấu khắp trần gian,

Phật Đản hàng năm sáng rỡ ràng.

Dương thế chuyển rung lời chúc tụng,

Cõi trời chấn động tiếng mừng vang.

Vô Ưu nhuận thắm tâm thanh khiết,

Bát Nhã tươi xinh tánh thiện chân.

Công đức độ sanh tròn bổn nguyện,

Hương lành tỏa ngát cảnh thanh tân.

 

10. Thanh tân cõi thế sáng ngời ngời,

Hạnh nguyện Đản Sanh động đất trời.

Trí huệ vô biên soi khắp cõi,

Tâm chân thông tuệ rọi muôn nơi.

Giác tha độ chúng qua bờ giác,

Tự độ đưa người đến cảnh vui.

Oai đức nhiệm mầu hoằng chánh pháp,

Vang danh để tiếng chấn muôn đời.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: