CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Niệm

Phật chào đời trong vườn thượng uyển

Bảy bước đi, nở bảy hoa sen

Phật là vua, vua là đức Phật

Giữa hoàng cung thao thức niềm riêng

 

Thương chúng sanh, ngai vàng rũ bỏ

Ngài vào nơi nước độc, rừng thiêng

Đi tìm Đạo, thân ngài sá kể

Cội Bồ-đề sáng khắp đại thiên.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: