CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Phật đản về

Hôm nay vui đón đản sanh

Lòng con hớn hở về sân chùa làng

Cùng cha cùng mẹ họ hàng

Dâng hoa bánh trái ngưỡng hàng vô sanh

Ôi đẹp thay! Công đức lành

Mà đức từ phụ sẳn giành tặng cho

Oai đức Ngài quả thật to

Độ người thức tỉnh chuyên lo tu hành

Phật đản gợi những thâm ân

Với bao cảm xúc ngập tràn lòng con

Phật đản về lòng sắc son

Công ơn Từ phụ dạy con tu hành

Phật đản về nhớ cha lành

Khuyên nhắc trần thế ân cần dồi trao

Phật đản về vui biết bao

Khúc ca hạnh phúc ước ao nhân hiền

Vui đời chỉ một niềm riêng

Hóa sanh công đức giải phiền trần gian

Vui thay có ánh đạo vàng

Lòng người tỏa sáng con đàng Phật xưa

Cảnh đời thêm phước thượng thừa

Từ bi hỷ xả sớm trưa an lành

Nhân đời bớt những đua tranh

Tu tâm luyện tánh ngỏ đền ơn xưa

Vui mừng biết mấy cho vừa

Khắp trong nhân thế quí ưa đạo lành

Mừng ngày phật đản tri ân

Công đức Phật tổ truyền tâm trao đời

Thi ân báo đức cao vời

Dâng lên đức Phật tỏ lời hân hoan

Vui tu chuyển nghiệp trần hoàn

Thế giới hạnh phúc thân an tâm hòa

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: