CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Phật đản

Nhơn ngày Phật đản vui tươi,

Hai ngàn năm rưỡi năm mươi năm tròn.

Phật Ngài giáng xuống cung son,

Mùi hương Ưu-bát bay lan khắp cùng.

Tiếng ca vang dội chào mừng,

Tiếng đàn, tiếng sáo, hiệp chung nhịp nhàng.

Chư thiên cung điện các hàng,

Ca-tỳ-la-vệ hào quang rạng ngời.

Thế Tôn xuất hiện trong đời,

Thiên thần trỗi nhạc nơi nơi reo mừng.

Mười phương múa hát vang lừng,

Tần-già vũ khúc, Ca-lăng reo hòa.

Hát mừng chào đấng Thích-ca,

Từ Đâu-suất xuống Ta-bà độ sanh.

Trần gian nhuận thấm phước lành,

Ca-tỳ-la-vệ kinh thành Phạn Vương.

Trống trời vang dội bốn phương,

Thiên nhân lớp lớp hiện đương đón chào.

Ba từng nhân loại nôn nao,

Bước chân nhộn nhịp cùng nhau hướng về.

Trăng sao tỏa sáng tứ bề,

Hào quang chiếu diệu bến mê muôn mầu.

Thiên vương đảnh lễ khẩn cầu,

Thay cho nhân loại kính tâu Phật Ngài.

Cúi xin đức cả Như Lai,

Ban vui cứu khổ muôn loài ấm êm.

Trần gian chìm ngập đêm đen,

Rưới ban pháp vũ khêu đèn quang minh.

Nhận lời Ngài lại lặng thinh,

Hướng về Lộc Uyển đăng trình khai duyên.

Pháp luân Phật chuyển đầu tiên,

Phục thâu đệ tử anh em năm Thầy.

Kiều-trần-như huynh đệ đây,

Vâng lời chỉ giáo hiển bày pháp môn.

Từ đây Tam Bảo lưu tồn,

Nối truyền chánh pháp Thế Tôn không mờ.

Rạng ngời pháp vũ càng phô,

Hai mươi thế kỷ lá cờ nêu cao.

Chúng con chìm đắm ba đào,

Nương nhờ Phật lực cùng nhau lên thuyền.

Biển trần đau khổ triền miên,

Không nơi ngơi nghỉ lắm duyên tội tình.

Đạo vàng lớp lớp nương mình,

Tắm trong biển pháp vô minh xa rời.

Sang qua cảnh giới tuyệt vời,

Người người giải thoát đến nơi thanh nhàn.

Từ đây hết khổ tâm an,

Xiết tay ca khúc khải hoàn từ bi.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: