CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Phật đản

 

baybuoc

Bồ-tát Đản sanh xuống cõi đời

Niềm vui lan tỏa khắp nơi nơi

Trời người cảnh vật đều hoan hỷ

Trang sử vàng ghi rất rạng ngời

 

Sen nở xinh tươi đón bước Ngài

Trần gian lợi lạc đến hôm nay

Mỗi mùa Phật đản thêm ghi khắc

Ân đức cao vời không thể phai

 

Từ thuở Đản sanh không nhiễm trần

Bước đi bảy bước đẹp vô ngần

Từ bi trí tuệ cho muôn loại

Thị hiện ra đời độ thế nhân

 

Thế giới cùng nhau mừng Đản sanh

Hướng về kỷ niệm đấng Cha lành

Nhớ theo chánh pháp lời Ngài dạy

Xin mãi ghi tâm để thực hành.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: