CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Phật về

 

Phật về trên bảy bước chân

Trang nghiêm ba cõi, trong ngần mười phương

Ngàn hoa đua nở cúng dường

Cung trời trỗi khúc thiên đường từ tâm

Mây trôi phảng phất hương trầm

Nắng ươm tia sáng mấy tầng thâm u

Nhân gian vượt thoát mây mù

Gió vờn diệu khúc liên thu kiết tường

Phật về diệu hóa muôn phương

Từ bi khắp chốn, thiên lương khắp cùng

Trầm hùng vũ điệu hòa chung

Vạn tăng kỳ kiếp Phật-đà đản sanh

Vui thay bao cõi an lành

Cội nguồn Chánh pháp gióng thành diệu âm

Đập tan xiềng xích mê lầm

Thoát vòng sanh tử tầm du Niết Bàn

Nhân gian sóng dội hân hoan

Xa lìa khổ lụy khải hoàn lạc an

Phật về soi ánh trăng ngàn

Từ bi - trí tuệ rải ban giữa đời.

                       (Mừng Phật đản - 2015)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: