CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Xin đón Như Lai đến cuộc đời

Pdan2015-txtt-phongnen

Hai cánh tay con xin nâng gót ngọc

Đấng Từ Tôn, đã thị hiện giữa đời

Mang ánh sáng, Từ bi và Tuệ giác

Đến trần gian, đến khắp mọi loài.

 

Thế Tôn, Thế Tôn đã ra đời

Xin mãi gọi tên người trên nhân thế

Đem quang minh xóa đi bóng vô minh

Tâm tỉnh thức, Bồ-đề ươm thêm nhánh.

Như Lai, Như lai đã ra đời

Xin cúi phục, dưới chân Ngài toàn Giác

Để lòng con, giữ trọn nỗi sắc son

Noi gương Phật, rạng danh ánh đạo.

 

Đức Từ Tôn, Đức Từ Tôn đã ra đời

Làm rung chuyển cả một đất trời

Lòng hân hoan, rạng ngời như Hội

Cõi Nhơn- Thiên rạng rỡ một niềm vui.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: