CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Mừng ngày Đức Phật thành đạo

MỪNG NGÀY ĐỨC PHẬT THÍCH CA THÀNH ĐẠO

(Dĩ đề vi thủ)

MỪNG  thay đuốc tuệ tỏa dương trần

NGÀY   mở mang nguồn pháp bảo trân

ĐỨC     trải Như Lai bồi chánh kiến

PHẬT    thương đệ tử thệ chuyên cần

THÍCH   hoằng hóa độ gương Bồ tát

CA        thuận khai truyền hạnh Vĩ nhân.

THÀNH lập công trình muôn loại kính

ĐẠO     thiêng chiếu rọi ánh trong ngần.

 

TƯỞNG NHỚ ĐỨC PHẬT THÍCH CA THÀNH ĐẠO

Người mở cửa một công trình vĩ đại

Để lưu truyền chiến tích vạn ngàn năm

Hơn mùa xuân vượt ánh nguyệt đêm rằm

Cho nhân loại hương duyên đằm thắm ngọt.

Công mỹ mãn xây lầu cao chót vót

Thánh Đế truyền thánh thót vọng tam thiên

Cho chúng sanh tiếp nhận đại lương điền

Bồ Đề thụ sắc bình yên nảy nhánh.

Tâm dũng cảm đã làm nên sức mạnh

Vị Cha lành vì hạnh phúc muôn dân

Đã tìm ra nẻo giải thoát tinh thần

Đem trí tuệ soi cảnh trần thê thiết.

Lửa Bát Nhã sáng bừng tia bất diệt

Soi tâm người phá triệt những chông gai

Hoa từ bi kết quả hóa liên đài

Ngọt ấm mãi không phai cùng năm tháng.

 

Mừng ngày Đức Phật thành đạo

Hoài mang nguyện cả cấy nhân lành

Dõng cảm kiên trì độ chúng sanh

Đế nghiệp sơn hà vui giũ bỏ

Chân như pháp tạng mở xây thành

Rừng thiêng phát thệ tâm rèn tĩnh

Trí vững khai bồi nguyện ủ thanh

Vĩ đại công trình lưu sử sách

Tình thương rộng lớn nẩy đâm nhành.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan