CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Nhớ ơn Phật

 Đời chen lộn ngàn đường tội lỗi

Ta bước riêng một lối thanh cao

Đạo vàng quý báu biết bao

Vừa mình tu tỉnh, vừa trau sửa người

Cùng giải thoát khỏi nơi rừng thẳm

Dắt dìu nhau bước dẫm bon bon

Lối đi đã sẵn đường mòn

Công người khai vẹt ai còn nhớ chăng?

Đức Phật Tổ toàn năng, toàn giác

Sinh trong trần, nhưng khác người trần

Xem qua cuộc thế chuyển vần

Cảm thương muôn loại chịu phần đau thương

Ngài tha thiết tìm phương cứu chữa

Tự đem mình nghiệm thửa pháp môn

Dấn thân vào chốn núi non

Bỏ lìa điện ngọc lầu son, ngai vàng

Tình phụ tử dứt ngang mãnh liệt

Nghĩa phu thê đoạn tuyệt can trường

Vượt qua tấm vách cương thường

Hiển nhiên khai mở con đường độ sanh

Buổi sơ khởi đã đành khổ nhọc

Mảng lê chân bảy lọc, ba lừa

Thấp, cao đạo lý chẳng vừa

Bao phen tầm kiếm vẫn chưa thấy gì

Ngài thong thả suy đi, nghĩ lại

Đạo có khi ở tại lòng ta

Hẳn nhờ định trí tìm ra

Xếp chân ngồi lại kiết già công phu

Sáu năm chẵn ròng tu khổ hạnh

Tấm thân còn một mảnh xương gầy

Nắng, mưa, sương, gió nhuốm đầy

Yếu lần đến đỗi một ngày mòn hơi

Chợt tỉnh ngộ, tức thời thấy rõ

Đạo chưa thành, thân bỏ sao đang

Độ đời nguyện lớn thênh thang

Mỏi mòn thể vóc, đảm đang sao rồi

Nghĩ cạn lẽ bèn thôi ép xác

Định ăn dùng đạm bạc thô sơ

Mỗi ngày một bữa ngọ trưa

Cũng vừa đủ sống lại vừa trau tâm

Áo đã mặc nhiều năm rách rã

Lượm vải bô chằm, vá, khiếu, khâu

Khẽ khầm từng miếng kế đâu

Thành y bá nạp ngõ hầu che thân

Rồi lần lượt bước chân giải thoát

Đem gương lành, ôm bát hóa trai

Đói, no đắp đổi qua ngày

Lúc chưa thành đạo nào ai biết nhiều

Còn gặp phải lắm điều gay cấn

Sử chép rằng: ngộ trận ma vương

Lúc Ngài nhập định phóng quang

Ma vương binh tướng nghinh ngang đánh đùa

Nhưng chúng phải bị thua chạy trốn

Ngài vẫn ngồi an ổn tự nhiên

Từ bi gương mặt dịu hiền

Hào quang nhập định tham thiền tỏa ra

Ma vương ấy họa là trần thế

E đạo Ngài chủ tể ngôi trên

Chơn tu đắp vững móng nền

Đổi thay thế cuộc lập nên đạo trường

Thì quyền lợi đế vương sẽ mất

Tinh thần hưng, vật chất suy mòn

Công danh dầu miếng mồi ngon

Cũng không lay chuyển lòng son đạo vàng

Đời thế lực, ngang tàng áp bức

Đạo ôn hòa bủa đức phục thâu

Khó khăn muôn sự khởi đầu

Thương người dẫn đạo xiết bao nhọc nhằn

Bên ngoài đã lăng xăng rắc rối

Bên trong còn tội lỗi gợi khêu

Những nàng ma nữ cợt trêu

Ấy là dục vọng quẩn theo bóng hình

Nhưng Ngài dụng sức linh thiền định

Vững tinh thần, thanh tịnh chân tâm

Vọng căn nguồn gốc đã tầm

Tham lam, sân, giận, si lầm dang xa

Đắc trí huệ, soi ra vạn pháp

Phóng hào quang chiếu khắp ngàn trùng

Phép linh chứng được lục thông

Trải bao cố gắng khổ công bấy chầy

Nắng vằng vặc, mưa mai, gió tối

Tròi trọi thân dưới cội bồ đề

Nhất tâm phát một lời thề:

“Nếu chưa thành đạo, chẳng hề dậy đi”

Và nguyện lực sau khi đắc quả

Đi khắp nơi hoằng hóa độ sinh

Đầu tiên trên bước lữ hành

Lẻ loi chỉ có một mình đường xa

Nhưng lần lượt trải qua các xứ

Phục thâu nhiều đệ tử giỏi giang

Lập thành giáo hội đạo tràng

Đắp tô xong xả con đàng Tây Phương

Đoàn hậu tấn noi gương hành đạo

Chỗ gởi thân rốt ráo Niết bàn

Khởi hành từ chốn trần gian

Về nơi Cực lạc, dưỡng an đời đời

Từ ngàn trước bao người dong ruổi

Nay chốn này đến buổi chúng ta

Con dòng hưởng lấy tài gia

Đoái nhìn sự nghiệp thương cha công trình

Càng rộng lớn kinh dinh đồ sộ

Là người xưa lao khổ lại càng

Tìm ra được ánh đạo vàng

Nhọc nhằn một kẻ vẻ vang muôn người

Ôi! Thật đáng cho đời kính ngưỡng

Công đức Ngài vô lượng vô biên

Hỡi chư Phật tử hữu duyên

Nhớ ơn Từ Phụ cần chuyên tu hành.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: