CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Đài sen bảy bước xuống đời

Đài sen bảy bước ngời ngời

Đản sanh độ dẫn cứu đời thoát nguy

Dắt người khỏi chốn âm ty

Thoát vòng tứ khổ ai bi kiếp người.

Tinh thần dũng mãnh rộng khơi

Khai thông sự thật không rời chơn tâm

Đản sanh ý nghĩa cao thâm

Thiên thượng thiên hạ nhất tâm chính mình,

Tâm phàm phải chịu lai sinh

Tâm chánh tu niệm cứu mình thoát nguy

Đoạn trừ tham dục sân si

Thoát vòng nhân quả sầu bi nghiệp nhồi.

Thương chúng sanh kiếp luân hồi

Vào ra sáu nẻo người ôi có tường

Sống chung với quỷ vô thường

Làm sao nhớ được thiên lương tánh lành.

Để mà về cõi tịnh thanh

Thảnh thơi muôn thưở bên cành vô ưu

Đường trần nghiệp quả ráng tu

Niết bàn là chốn thiên thu linh hồn.

Vì lòng từ - Phật Thế Tôn

Đản sanh thị hiện pháp môn mở đường

Pháp giải thoát, đạo chơn thường

Để muôn ngàn kiếp tỏa hương ngọt ngào.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: