CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Nghĩ về Phật

Nghĩ về Phật lòng càng thêm tôn kính

Công hạnh Ngài thật vô lượng vô biên

Giúp chúng sanh thoát khỏi những não phiền

Chỉ tường tận cho chúng sanh thoát khổ.

 

Ngôi Tam Bảo chính là nơi bến đỗ

Thành phần nào cũng có thể dựa nương

Nguồn Pháp mầu đã tỏa khắp muôn phương

Đủ duyên phước thì sẽ thừa hưởng được.

 

Giáo pháp Phật cũng giống như lương dược

Chính bịnh nhân phải lựa chọn cho mình

Bác sĩ thường đâu trị được tâm linh

Chỉ có Phật bậc tuyệt vời cao thượng.

 

Vì bi trí Phật chỉ đường quy hướng

Cho mọi người được an lạc thân tâm

Sống hiền lương tránh những sự lỗi lầm

Gieo nhân tốt sẽ gặt điều thiện mỹ.

 

Học theo Phật không bao giờ khổ lụy

Luôn thực hành hạnh thiểu dục làm đầu

Sống giản đơn tri túc khỏi ưu sầu

Tâm bình thản giữa thế gian muôn mặt.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: