CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Phật đản điển tích

Sen hồng gót ngọc ban mai

Ánh dương rọi sáng tương lai thế trần

Đón mừng một bậc vĩ nhân

Đản sanh thị hiện bước chân ngời ngời.

Sĩ Đạt Ta chính tên người

Là hoàng tử sống thảnh thơi cung đình

Dạo chơi trong chuyến hành trình

Ngài nhìn thấu khổ nhân sinh giữa đời.

Hoàng cung tráng lệ rạng ngời,

Nhưng ngài quyết bước xa rời chân đi !

Tu hành đạo hạnh từ bi,

Truyền cho nhân thế lo chi thân mình !

49 năm, cuộc hành trình..

Hồng quang lan tỏa bóng hình Như Lai

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: