CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ý nghĩa Phật đản

phatdansinh3

Ý nghĩa linh huyền gởi vạn nơi

Đèn thiêng giải thoát chiếu soi đời

Giăng màn Bát Nhã mầm si chặn

Trải thảm Bồ Đề cội giác khơi

 

Hạnh cả dìu người minh phủ đất

Lòng chân dạy chúng thiện vây trời

Hào quang Khánh Đản bừng nhân thế

Thấm đượm dương trần mãi chẳng vơi.

6-5-2014

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: