CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Mừng ngày đức Phật xuất gia và thành đạo

Thuở xưa Ngài Sĩ Đạt Ta

Cảm thương sanh chúng ta bà khổ đau

Vô minh chất chứa tủi sầu

Sanh, già, bệnh, chết hằn sâu kiếp người.

Từ bi hạnh nguyện cứu đời

Đại hùng, đại lực phát lời độ sanh.

Tâm hồn từ ái tịnh thanh

Hốt nhiên đại ngộ tan tành si sân.

Quang minh đuốc tuệ sáng ngần

Lý chân giải thoát quyết phăng tới nguồn

Lánh xa thương, ghét, vui, buồn

Du phương cầu học pháp môn tuyệt vời!

Gian truân khôn tả hết lời

Không sao lay chuyển tâm người cần tu

Bước đầu tầm kiếm Tôn Sư

Đắc hai thiền chứng tâm tư nhẹ nhàng.

Tánh thuần tịnh, trí thanh an

Tinh vi thâm nhập đến hàng cao siêu

Nhưng chưa thỏa mãn mục tiêu

Niết bàn cứu cánh còn nhiều cách xa.

Tự ta phải cứu lấy ta

Trở về tánh giác mới là uyên nguyên

Sáu năm vững một tâm nguyền

Pháp môn khổ hạnh cần chuyên tu hành.

Kiên gan quyết tử, quyết sanh

Nhưng thân kiệt quệ không thành đạo cao

Giật mình, như tỉnh chiêm bao

Ngộ ra khổ hạnh khó vào quả chơn.

Suy tư chiêm nghiệm thiệt hơn

Chọn đường Trung Đạo pháp môn nhiệm mầu

Như Lai thiền pháp công phu

Quán xem hơi thở cần cù dòng tâm.

Mười hai duyên tỏ gốc mầm

Nghịch xuôi triệt tận, suy tầm thảnh thơi

Hào quang bất chợt sáng ngời

Lan xa muôn cõi trời người hỷ hoan.

Vầng dương ánh pháp tỏ quang

Chiếu soi chân lý phá màn vô minh

Đắc dần các quả Thánh linh

Nhiễm ô chấm dứt tam minh chứng thành.

Đóa Ưu Đàm ngát thơm lành

Phô hương Bi –Trí – Dũng thanh ngọt ngào

Biển cuồn cuộn, sóng xôn xao

Chim ca, vượn hót đón chào Vĩ Nhân.

Hoa cười hé nụ thanh tân

Không gian rạng rỡ trong ngần sắc hương

Muôn loài cung ngưỡng Pháp Vương

Ở nơi cõi tục ngát hương muôn phần.

Ngộ ra chân lý quý trân

Một người giác ngộ muôn dân hưởng nhờ

Chỉ đường chơn đến bến bờ

Chúng sanh thành kính tôn thờ Thế Tôn.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan