CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Nhớ ơn Phật

Kính lạy Phật bậc tối cao vô thượng,

Chưa bao giờ con diện kiến Thánh nhân.

Nhìn tượng Ngài sao những luống bâng khuâng,

Đầy cảm xúc như Ngài đang hiển hiện.

 

Tâm tưởng tượng Phật Đà đang đối diện,

Dạy chúng con nghĩa đạo pháp nhiệm mầu.

Lý linh huyền đầy chân thật thâm sâu,

Ban rải khắp bao la cùng nhân loại.

 

Thương kiếp khổ vinh quang lòng chẳng đoái,

Quyết tìm phương cứu độ cõi Ta Bà.

Bỏ cung vàng điện ngọc chốn xa hoa,

Tu hạnh khổ chốn rừng già hiu quạnh.

 

Ngày nắng đốt đêm trời khuya giá lạnh,

Một hạt mè một hạt gạo nuôi thân.

Luyện kiên gan với ý chí tinh cần,

Mong ngộ đạo cứu trần gian tăm tối.

 

Không ngộ đạo giận mình tu lạc lối,

Ngài quay về Trung đạo vững đường tu.

Tâm thanh an cẩn mật định công phu,

Thấu chân lý nhân duyên vòng xoay chuyển.

 

Bảy tuần lễ Ngài trầm tư suy nghiệm,

Chứng ngôi cao ở dưới gốc Bồ đề.

Đem Pháp lành đến thành thị thôn quê,

Hồi chuông pháp gọi bao người tỉnh thức.

 

Chúng đệ tử được hữu duyên hữu phước,

Trong cơm thiền sữa pháp của Như Lai.

Nguyện ngày đêm chăm chỉ với dồi mài,

Nối gót Phật làm con ngoan của Phật.

 

Nuôi thiện tánh là niềm vui chân thật,

Tiếng Nam mô với tất cả tâm thành,

Nguyện bỏ những hờn giận đua tranh,

Nối gót Phật hành từ bi bác ái.

 

Tâm hỷ xả hân hoan trừ oan trái,

Cho cuộc đời mãi mãi được bình an.

Để ưu phiền mất gốc tự tiêu tan,

Xứng đáng kẻ đang theo thầy học đạo.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan