CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Duy tuệ thị nghiệp

*Kính dâng Trưỡng lão HT. Thích Minh Châu

- Viện trưởng sáng lập Học viện PGVN tại TP.HCM

*Kỷ niệm ngày khánh thành Giai đoạn 1, HVPGVN tại TP.HCM

nalanda1

Nền cũ của Đại học Nalanda

1. Đại học Na-lan-da

Từ trong vô lượng vô biên

Tự tại vô ngại mối giềng Kim cương

Bồ đề Bát-nhã thiên hương

Tâm truyền tâm, đẹp bốn phương ta-bà

Mỗi bước đi mỗi thăng hoa

Gốc nền xưa… Nalanda ấn thiêng

Dòng thời gian nối pháp duyên

“Duy tuệ thị nghiệp” tươi hiền nhân gian.

 

2. Pháp sư Trần Huyền Trang

Đường Tăng Tôn giả Huyền Trang

Ứng thân thỉnh pháp khai đàn Phạm âm

Đại Trí Sư Lợi hùng tâm

Trung Hoa đại lục thậm thâm suối nguồn

Kinh luật luận… diệu thanh lương

Bạt ngàn sa mạc dặm trường ngân nga

Linh Sơn cốt nhục Tăng-già

Sa-môn huyết thống Ấn – Hoa xuôi dòng.

 

3. Thiền sư Vạn Hạnh

Việt Nam Hùng Vương Tiên Rồng

Tự ngàn xưa đã hưng long giống nòi

Hai bà Trưng Triệu gương soi

Lý –Trần sen nở tô bồi sử xanh

Thiền sư Vạn Hạnh cao thanh

Mạch thiền nhuận rạng hóa thành đỉnh thiêng

Giác Hoàng Điều Ngự nhiệm huyền

Trúc Lâm Yên Tử thắng duyên phụng thời.

 hocvienpgvn

Học viện PGVN tại TP.HCM, cơ sở ở Nguyễn Kiệm

4. Thiền sư Minh Châu

Thế gian hư ảo dòng đời

Tình tiền danh lợi gọi mời mê cung

May thay giữa cõi bụi hồng

“Duy tuệ thị nghiệp” sắc không hiển bày

Tư tưởng Vạn Hạnh hoằng khai

Đại học Vạn Hạnh hiền tài xiển dương

Minh Châu ngọc báu thiền phương

Học viện Phật giáo đạo trường Huyền Trang.

 

5. Thiền sư Trí Quảng

Tăng Ni lớp lớp lên đàng

Hội nhập thế kỷ huy hoàng cõi tâm

Phụng thờ giáo pháp ngàn năm

Suối thiền thơm diệu hương trầm ngát bay

Nhiệm mầu sứ giả Như Lai

Huyền Trang – Vạn Hạnh nối bài hạo nhiên

Minh Châu – Trí Quảng hoằng tuyên

Như thị, như thị dâng Hiền Thánh xưa

Nam mô Phật Pháp thuyền đưa

“Duy tuệ thị nghiệp” thượng thừa tông phong.

b1a

Học viện PGVN tại TP.HCM, cơ sở mới

 

Mùa Phật đản PL.2560 – DL.2016

Phương Thảo am, 02/4/ năm Bính Thân

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan