CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tri ân bậc hữu công

CHƯ TÔN ĐỨC – CƯ SĨ VIÊN TỊCH

1. HT. THÍCH THIỆN SIÊU (1921 - 2001)

Trưởng dưỡng công hạnh sâu dày

Lão tùng thạch trụ khứ lai phổ truyền

Hoà chan bóng mát đại hiền

Thượng ân thượng trí ứng duyên thuyền từ

Trí tuệ Luật - Luận - Kinh thư

Đức tâm chơn lạc Văn - Tư - Tu… thuần

Thiện vô lượng báu thiên chân

Siêu đẳng thượng phẩm hóa thân tịnh nhàn.

2. HT. THÍCH HUỆ HƯNG (1917 - 1990)

Trang nghiêm Giới – Định hạnh Thiền tông

Kinh Luật Luận nhuần chốn lâm tòng

Đạo sư tuệ trí gương ngời sáng

Giáo phẩm đức hiền đẹp đạo phong

Gánh vác… thương Tăng Ni hậu học

Tô bồi phúc quả chẳng nề công

Cao niên lặn lội quên ngày tháng

Vận động quỹ trường buổi rạng đông.

3. HT. THÍCH TỪ HẠNH (1927 – 1988)

(Phó Viện trưởng sáng lập)

Một đời tận tuỵ với quê hương

Bình Định – Sài Gòn trọn nhớ thương

Tuổi trẻ dâng đời… nêu chí lớn

Trung niên phụng đạo… gánh cương thường

Một vai Giáo hội đền ơn trọng

Một vai Giáo dục đáp tông phong

Thống nhất sơn hà và Phật giáo

Ngôi trường Phật học – khắc ghi lòng!

4. HT. THÍCH CHƠN THIỆN (1942 – 2016)

Nguyện lực Tăng-già đại Trượng phu

Thiếu thời nung nấu đức điều nhu

Trung niên lý tưởng chân trời rộng

Tuệ giác bừng lên chí đại từ

Kinh luận tài bồi gương giáo dục

Một đời tô điểm hạnh tư tu

Dòng thời gian trôi qua biền biệt

Tâm huyết vẫn còn mãi vạn thu!

5. HT. THÍCH ĐẠT ĐẠO (1951 – 2013)

Tướng tánh thật gần và thân thương

Ngày ngày in bóng dưới sân trường

Nụ cười hiền chan hoà Phật sự

Viên tịch xa rồi… vẫn nhớ thương!

6. Cư sĩ HẢI THANH

Một thoáng hồi quang rồi bặt tăm

Anh đến và đi như trăng rằm

Hiện hữu nhẹ nhàng tròn thiện sự

Đời anh như nốt nhạc thăng trầm

Tình tang tình tang ngân nhẹ…

Một chiều vô thường! tình tang… xa xăm!

CHƯ TÔN ĐỨC – CƯ SĨ HIỆN TIỀN

1. TT. THÍCH MINH NGHỊ

(Chánh Văn phòng)

Từ thuở khai trường đã hữu công

Tăng Ni sinh luôn khắc ghi lòng

Minh minh chiếu diệu nhưng nghiêm quá

Nghị lực âm vang phổ nguyện đồng!

2. CƯ SĨ TỐNG HỒ CẦM

(Phó Viện trưởng)

Phó hội trăm năm cự phách thời

Viện trưởng đạo tạo giúp bao người

Trưởng dưỡng hộ trì trồng trí tuệ

trần phụng đạo nhiếp tâm đời

phu ngàn dặm tròn công hạnh

Tống biệt não phiền rạng sắc tươi

Hồ mộng vân du vui thiện sự

Cầm bằng “mát dịu” hiển cao ngôi!

3. GIÁO SƯ TIẾN SĨ LÊ MẠNH THÁT

(Phó Viện trưởng Thường trực)

Giáo dục tiềm năng thuở thiếu thời  

thầy huyết thống tự bao đời

Tiến tu Tuệ giác nay bừng sáng

học ngàn xưa giờ mỉm cười

– Đinh – Ngô – Lý – Trần… căn Phật

Mạnh triều sử ngọc ánh hồng tươi

Thát đỉnh kinh văn thơ bối diệp

“Tục diệm truyền đăng” nhuận rạng ngời!

4. CƯ SĨ TRẦN TUẤN MẪN

(Tổng Thư ký)

trần hộ đạo chí hiền nhân

thứ vun bồi hộ pháp luân

Trần thế gia phong: Văn, triết, sử

Tuấn kiệt truyền lưu ứng dụng phần

Mẫn tiệp đạo đời thông quản sự

Tổng trì như lý tác thiên chân

Thư văn kinh kệ và di cảo

tự thiền gia “Vô môn quan”.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan