CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chuyến Du hóa lần 3 của Giáo đoàn III thăm viếng các miền Tịnh xá trong ngày thứ 3

Sáng ngày mùng 04/11/Canh Tý - Đoàn Du hóa của Giáo đoàn III đã tiếp tục khởi hành từ Tịnh xá Ngọc Sơn, Phước Sơn, Tuy Phước, tỉnh Bình Định đến Tịnh xá Ngọc Vân, ngôi Tịnh xá Ngọc Vân được thành lập trước năm 1960 do cố TL. Giác Lễ khai sơn, người kế thừa và tiền nhiệm hiện nay là Sc. Thiền Liên. Sau đó đoàn du hoá của chư tôn Đức đã quang lâm đến Tịnh xá Quan Âm do cố TL. Giác Sáng khai sơn. 

Vì kính tin tam Bảo, trưa cùng ngày, chư tăng và Phật tử Tịnh xá Ngọc Hoà đã thành kính cúng dường trai tăng ngọ trưa đến với chư tôn Đức, tại đây HT. Giác Trong đã thuyết giảng pháp thoại gửi đến chư Phật tử với đề tài: “ Giá trị của người cư sĩ sau khi Quy y Tam bảo “. Đức Phật tượng trưng cho sự từ bi, Quy y Phật luôn nguyện học theo Phật để luôn có sự hiện hữu Từ bi.  Pháp là lời giảng của Phật, pháp tượng trưng cho Trí Huệ, Quy Y Pháp luôn gắng trao dồi trí tuệ. Tăng là đoàn thể của những vị sống chung tu học theo tinh thần hoà hợp, Quy y tăng là làm những việc lành để có nhiều phúc Đức ngay trong cuộc sống hiện tại. Sau khi đã Quy Y tam Bảo, Phật tử sẽ kiến tạo được thế giới an vui, hạnh phúc ngay trong đời sống hằng ngày.

Chiều cùng ngày, chư tôn đã quang lâm đến Tịnh xá Ngọc Tín tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Tịnh xá Ngọc Tín do NS. Tín Liên được thành lập năm 1998, đến năm 2007, NS đã cúng dường cho ni giới giáo đoàn III và hiện nay người kế nhiệm là Sc. Duyên Liên. Sau đó, từ Tịnh xá Ngọc Tín  đoàn Chư tăng du hóa đã tiếp tục lên khu vực An Khê tỉnh Gia Lại. Tại đây Quý Ngài đã quang lâm Tịnh xá Ngọc An để viếng thăm, sách tấn, tịnh xá Ngọc An do NS. Chuyên Liên trụ trì. Từ đây, chư Tôn Đức đã đến Tịnh xá Ngọc Giác do cố TT. Giác Ngôn khai Sơn và sáng lập. 

Tối cùng ngày, Quý Ngài đã về Tịnh xá Ngọc Trung để nghỉ đêm, Tịnh xá Ngọc Trung do Đức Thầy Giác An khai Sơn năm 1962, hiện nay trụ trì đương nhiệm là NT. Hiệp Liên. Sau khi cung nghinh, và trình bày thời khoá tu tập của chư Ni và Phật tử, TT. Giác Viễn đã có thời thuyết giảng kinh pháp đến cho chư Phật tử. Pháp môn niệm Phật là một pháp môn dễ tu, thù thắng, nên thượng toạ  đã khuyên toàn thể hội chúng hãy tinh tấn hơn, luôn Chánh niệm bốn oai nghi trong câu niệm Phật để lúc nào Phật cũng luôn ngự trị trong tâm mỗi người theo Tinh thần của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang đã dạy: "Thân trong sạch ấy là xứ  Phật, miệng trong sạch ấy là pháp Phật, ý trong sạch ấy là con Phật, tâm trong sạch ấy là Đức Phật"

Sau đây là những hình ảnh của chuyến đi du hóa:

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan