CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Câu hỏi ôn tập chương trình "Tiếng chuông tỉnh thức" - P.7

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG CHUÔNG TỈNH THỨC

 ĐẠI LỄ TỰ TỨ TĂNG – VU LAN BÁO HIẾU CỦA GIÁO ĐOÀN III

 PL. 2559 – DL. 2015

PHẦN VII: LỊCH SỬ PHẬT GIÁO VIỆT NAM

1. Trung tâm Phật giáo đầu tiên ở Việt Nam tại đâu?

a. Bành Thành.

b. Lạc Dương.

c. Luy Lâu.

d. Giao Chỉ.

2. Thiền phái nào của Phật giáo Việt Nam do một vị vua khai lập?

a. Thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi.

b. Thiền phái Vô Ngôn Thông.

c. Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.

d. Thiền phái Thảo Đường.

3. Thiền phái nào ra đời vào nhà Lý?

a. Thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi.

b. Thiền phái Vô Ngôn Thông.

c. Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.

d. Thiền phái Thảo Đường.

4. Thiền phái nào sau đây do thiền sư người Ấn thành lập?

a. Thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi.

b. Thiền phái Vô Ngôn Thông.

c. Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.

d. Thiền phái Thảo Đường.

5. 3 tông phái chính của Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay là gì?

a. Nam tông, Lâm Tế và Khất Sĩ

b. Liễu Quán, Lâm Tế và Trúc Lâm

c. Nam tông, Bắc tông và Khất Sĩ

d. Nam tông Khmer, Đại thừa và Khất Sĩ

6. Vị nào là Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay?

a. Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh

b. Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

c. Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Nhường

d. Trưởng lão Hòa thượng Thích Danh Nhưỡng

7. Vị Thiền sư nào phò trợ cho vua Lê Đại Hành?

a. Thiền sư Vạn Hạnh.

b. Thiền sư Pháp Thuận.

c. Thiền sư Khuông Việt.

d. Cả ba đều đúng,

8. Vị Thiền sư nào dưỡng dục nhà vua Phật tử Lý Công Uẩn khi ông còn nhỏ?

a. Thiền sư Thảo Đường.

b. Thiền sư Pháp Loa.

c. Thiền sư Khuông Việt.

d. Thiền sư Vạn Hạnh.

9. Vị vua nào đời Trần xuất gia lập nên Thiền phái Trúc Lâm?

a. Trần Thái Tông.

b. Trần Thánh Tông.

c. Trần Nhân Tông.

d. Trần Anh Tông.

10. Thiền sư nào được các đời vua nhà Trần tôn kính?

a. Thiền sư Trí Viễn.

b. Thiền sư Pháp Loa.

c. Thiền sư Huyền Quang.

d. Cả ba đều đúng.

11. Vị vua Phật tử nào dời kinh đô từ Hoa Lư ra Thăng Long?

a. Lê Đại Hành.

b. Trần Thánh Tông.

c. Trần Nhân Tông.

d. Lý Công Uẩn.

12. Thiền sư nào đã để lại bài kệ thị tịch: “Thân như điện ảnh hữu hoàn vô, vạn mộc xuân vinh thu hựu khô, nhậm vận thịnh suy vô bố úy, thịnh suy như lộ thảo đầu phô”?

a. Thiền sư Lâm Tế.

b. Thiền sư Thảo Đường.

c. Thiền sư Pháp Thuận.

d. Thiền sư Vạn Hạnh.

13. Ai là tác giả của bài thơ này: “Cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tắc xan hề khốn tắc miên, gia trung hữu bảo hưu tầm mích, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền?”

a. Thiền sư Huyền Quang.

b. Tuệ Trung Thượng Sĩ.

c. Trần Thái Tông.

d. Trần Nhân Tông.

14. Vị nào đã nói bài kệ sấm này: “Vận nước như mây quấn, trời Nam mở Thái bình, vô vi trên điện các, xứ xứ hết đao binh”?

a. Thiền sư Ngô Chân Lưu.

b. Thiền sư Khuông Việt.

c. Thiền sư Vạn Hạnh.

d. Thiền sư Đỗ Pháp Thuận.

15. Thiền phái Lâm Tế truyền vào Đàng Trong - Việt Nam khi nào?

a. Thế kỷ 16.

b. Thế kỷ 17.

c. Thế kỷ 18.

d. Thế kỷ 19.

16. Tổ sư dòng Lâm Tế là vị nào?

a. Ngài Minh Hoằng Tử Dung.

b. Ngài Lâm Tế Nghĩa Huyền.

c. Ngài Viên Minh.

d. Ngài Nguyên Thiều.

17. Thiền phái Tào Động truyền vào Đàng Ngoài - Việt Nam khi nào?

a. Thế kỷ 16.

b. Thế kỷ 17.

c. Thế kỷ 18.

d. Thế kỷ 19.

18. Vị nào đã sáng lập dòng thiền Tào Động?

a. Tào Sơn Bản Tịch.

b. Động Sơn Lương Giới.

c. Cả hai đều đúng.

d. Cả hai đều sai.

19. Đại hội Đại biểu thống nhất Phật giáo Việt Nam được tổ chức khi nào?

a. 15 - 04 - 1980.

b. 04 - 11 – 1981.

c. 08 - 12 - 1982.

d. 08 - 02 - 1983.

20. Lần đầu tiên Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức Đại Lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc tại Hà Nội vào năm nào?

a. 2007.

b. 2008.

c. 2009.

d. 2010.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan