CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chúc mừng Tăng Ni sinh HVPGVN

Nhân duyên nhiều kiếp nhiều đời

Ngày nay thăng tiến vượt người phàm phu

Hiến định an trú học tu

Chương thiền xuất thế trượng phu đạo hiền

Nhà ta bà tụ thắng duyên

Giáo dưỡng trí tuệ vượt triền bể dâu

Hai đường đạo tương giao

Mươi mười học hạnh dồi trao tâm hồn

Tháng ngày mài miệt keo sơn

Mười mươi phúc quả thường chơn tịnh nhàn

Một hai ba bốn hương vàng

Chúc nhau tinh tấn vượt ngàn ước mơ

Mừng Tăng Ni rạng kinh thơ

Tăng thượng luật luận vượt bờ hư vinh

Ni giới định huệ hữu tình

Sinh sinh hóa hóa tâm linh ngời ngời

Học hành tăng trưởng tuyệt vời

Viện đào tạo chuyển người người thoát mê

Phật đại bi tâm bồ đề

Giáo dưỡng đồ chúng nẻo về thanh lương

Việt siêu tam giới chơn thường

Nam phương an lạc cát tường phạm âm

An khương tâm đức trong ngần

Vui niềm đạo lý thiên chân sĩ hiền

Tinh nghiêm học hạnh cần chuyên

Tấn vô sanh nhẫn nhiệm huyền vô ưu

Trong lành thắng giải công phu

Chánh chơn mài miệt trường lưu trong ngoài

Pháp Như Lai chiếu tháng ngày

Ba La Mật đế hiền tài quang minh.

20/11/2018
HT. THÍCH GIÁC TOÀN
Phó Viện trưởng Thượng trực HVPGVN tại TP.HCM

Những hình ảnh ghi lại từ phatsuonline trực tiếp buổi lễ:

Hòa thượng trao bằng Tuyên dương công đức cho Tăng Ni sinh nỗ lục tu tập và đóng góp công tác Nội viện
được HT. Viện trưởng ký quyết định tặng thưởng.

Tác bạch tri ân ngày Hiến chương Nhà giáo

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan