CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Danh sách Tăng Ni HPKS đang học tại ITBMU - Myanmar

 DANH SÁCH TĂNG NI HỆ PHÁI KHẤT SĨ ĐANG HỌC 

TẠI ITBMU - MYANMAR

(Năm học 2014 - 2015)

Chư Tăng

ChuTang

Chư Ni

ChuNi-1

ChuNi-2

ChuNi-3

ChuNi-4

ChuNi-5

ChuNi-6a

Tổng số: 22 vị (PhD: 4; MA: 9; BA: 7; Dip: 3)

Ngoài danh sách nêu trên, còn có Sư cô Liên Đoan (trú xứ Tịnh xá Ngọc Trung, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) cũng là nghiên cứu sinh năm 4.

Finis: Sau khi hoàn tất luận văn Thạc sĩ, sinh viên sẽ được nhận bằng tốt nghiệp vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7 hằng  năm. Nếu vị nào muốn học tiếp thì sẽ chờ đến tháng 10 (cùng năm hoặc có thể tháng 3 hoặc tháng 10 năm sau) để thi vào Tiến sĩ. Thời gian chờ đợi sau khi nhận bằng MA đến khi thi vào Tiến sĩ được gọi là MA (Finis).

Prelim: Sau khi biết kết quả đậu vào khóa Tiến sĩ, sinh viên phải tự tham khảo, nghiên cứu (ít nhất là 1 năm) để viết Proposal (gồm đề tài, dàn bài, lý do chọn đề tài, phương pháp nghiên cứu, nguồn tư liệu, . . .) khoảng 10 trang A4 để nộp cho trường. Khoảng thời gian từ khi đậu vào cấp Tiến sĩ đến khi trường chấp nhận đề tài của sinh viên, được gọi là Ph.D (Prelim). Sau khi được trường chấp nhận đề tài rồi thì gọi là Ph.D thesis.

Dip: Nghĩa là sinh viên năm thứ nhất của chương trình Cử nhân. Sở dĩ không gọi là BA năm I vì ngại sau khi học xong năm thứ nhất, sinh viên không đủ khả năng để tiếp tục học lên năm 2. Trong trường hợp đó thì buộc nhà trường phải trả sinh viên ấy về nước. Nếu sinh viên ấy đủ tiêu chuẩn học tiếp thì nhà trường gọi năm hai là BA (I) và năm 3 là BA (II). 


Những hình ảnh lưu niệm tại Myanmar:

ITBMU-2014

ITBMU-2014A

ITBMU-2014B

ITBMU-2014C

KhatThuc MienDien-4

KhatThuc MienDien-3

KhatThuc-MienDien-1

KhatThuc-MienDien-2

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan