CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ni Sư Hằng Liên đã chia sẻ pháp thoại với chủ đề "Cách chọn niềm vui"

Tối ngày 27/8/2021 - vào lúc 7g30, Ni Sư Hằng Liên đã chia sẻ pháp thoại với chủ đề “Cách Chọn Niềm Vui”, trong chương trình Hoằng pháp trực tuyến (online) của Hệ phái Khất Sĩ tổ chức và ni chúng trú xứ.

Từ pháp bảo của Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang trong Chơn Lý số 2 – Ngũ uẩn, Ni sư liên hệ đến tình hình xã hội hiện tại, chỉ ra ‘cách chọn niềm vui’, giúp người sơ cơ học Phật bình tâm tạo cho mình đời sống an lạc. “Vui ác – Vui thiện – Vui đạo”, Ni Sư đã bàn luận chi tiết về ba ý nghĩa: “vui ác là vui thỏa mãn ngũ dục sẽ chìm đắm trong khổ đau; vui thiện là vui với lý tưởng sống nhưng vẫn còn tham sân si chi phối; và vui đạo là sống chánh niệm hướng đến giải thoát thanh tịnh”.

Tổ Sư dạy, “Con đường chúng ta còn dài, ấm tứ đại sanh ra, nào có ai muốn bảo, nhưng khi đã có cái sống, cái biết rồi, thì vui hơn là khổ. Vui đạo lý vĩnh viễn hơn vui thiện. Vui thiện nhẹ cao hơn vui ác. Vui ác, vui vật chất là gốc khổ sầu tai họa. Vậy ta nên đạp ác là đất, đội thiện là trời mà đi trên đường chơn lý của Phật thánh, mới chắc đến Niết-bàn vĩnh viễn được”. Từ lời dạy sâu sắc này, Ni Sư đã giới thiệu về pháp thực hành chánh niệm trong thiền tập. Với kinh nghiệm quán chiếu ngũ uẩn: quán thân trong thân , quán thọ trong thọ, quán tâm trong tâm, quán pháp trong pháp, thành tựu trí tuệ như thật (vô thường, khổ, vô ngã); hành giả sẽ vượt thoát khổ não, như Tổ Sư đã đề cập “ngũ uẩn nếu mất chúng sanh điên”.

Thời pháp thoại vỏn vẹn trong 90 phút, nhưng tổng quát được rất nhiều giá trị trên con đường tu tập. Đặc biệt trong thời điểm đại dịch, việc chọn niềm vui đúng pháp vô cùng quan trọng để sống an yên, hạnh phúc theo lời Phật dạy:

Khi xúc chạm việc đời,

Tâm không động, không sầu,

Không uế nhiễm, an ổn

Là hạnh phúc tối thượng.

Buổi chia sẻ pháp được khép lại trong niềm hoan hỷ của thính chúng, Ni Sư cầu chúc cho tất cả luôn an lành và mong sao dịch bịnh sớm tiêu trừ!

Ni Sư trong buổi giảng trực tuyến

Ni Sư cùng Ni chúng trú xứ

Nguồn: nigioikhatsi.net

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan