CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Triết lý Đại thừa từ buổi pháp thoại của HT. Giác Trong

Trong buổi pháp thoại sáng ngày 16.08.2021 (nhằm ngày mùng 9 tháng Bảy năm Tân Sửu), trong đạo tràng không gian mạng Google Meet quen thuộc, đại chúng Tăng Ni đang an cư và quý Phật tử vô cùng phước báu được cung đón HT. Giác Trong - Phó ban Hoằng pháp Hệ phái, Tri sự phó kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Giáo đoàn III quang lâm.

Sau những lời thăm hỏi đại chúng Tăng Ni đang kiết hạ tại các đạo tràng tiêu biểu và quý Phật tử đang hiện diện, Hoà thượng đã dùng triết lý Phật giáo Đại thừa sâu sắc khế hợp với lời dạy của đức Tổ sư Minh Đang Quang làm khuôn vàng thước ngọc cho tứ chúng nương mình tu học.

Hoà thượng mở đầu bằng hình ảnh xúc động từ giọt nước mắt khóc mẹ bị đoạ đày trong cảnh khổ lao lung của Bồ-tát Mục-kiền-liên. Giọt nước mắt hiếu tử ấy đã thấm đẫm từ 2000 năm trước cho đến 2000 năm sau kết tinh thành đóa hồng thiêng liêng cúng dường lên Tam bảo và hai đấng sinh thành. Theo tinh thần ấy, khi khởi lên niềm hiếu hạnh, mỗi người sẽ là một đóa hoa tâm lộng ngát giữa đất trời, khi ấy lòng ta đang hướng trọn vẹn về Phật, hướng trọn vẹn về Pháp, hướng trọn vẹn về Tăng, hướng trọn vẹn về cha mẹ. Đây là sự hiện hữu diệu kỳ trong giáo pháp Phật-đà. Với thâm tình hiếu tử cao thượng ấy, ta sẽ thấy Phật đang hiện hữu trong ta, Pháp đang hiện hữu trong ta, Tăng đang hiện hữu trong ta, cha mẹ đang hiện hữu trong ta. Ta hiện hữu trong Phật để thực chứng bản tánh đại giải thoát, ta hiện hữu trong Pháp để thực chứng bản tánh đại giác ngộ, ta hiện hữu trong Tăng để thực chứng bản tánh đại thanh tịnh, ta hiện hữu trong cha mẹ để thực chứng bản tánh đại hiếu hạnh.

Người tu hành còn phải đạt được khí tượng và cốt cách của hàng xuất trần. Cũng như cổ đức dạy “ăn mày có cốt cách của ăn mày, đế vương có cốt cách của đế vương”. Cốt cách của người tu hành phải đặt trên việc thực hành Giới-Định-Tuệ. Đức Tổ sư Minh Đăng Quang dạy rằng: “Người Khất sĩ chỉ có ba pháp tu vắn tắt là Giới - Định - Tuệ”. Lời dạy này là một công án thiền trực chỉ nhân tâm, đi ngay vào tâm giác ngộ để tu tập chứng đắc đạo quả.

Trên tinh thần cao tột, khi mắt ta có giới thì đó là cái thấy của Phật, khi chúng ta sống trong 250 giới thì đó là ta đang thấy 250 đức Phật, khi chúng ta sống trong 348 giới thì đó là ta đang thấy 348 đức Phật. Khi chúng sống trong Định thì chúng ta đang trụ nơi cảnh giới chơn không diệu hữu của Pháp. Và khi chúng ta sống trong Tuệ thì vạn pháp trên đời gồm thâu trong trí tuệ Đại Bát-nhã, bản tánh giác ngộ như nhiên có sẵn ở lòng mình.

Đây chính là pháp tánh tuyệt đối khiến người tu sống tự tại giữa dòng đời ác trược không chút ngăn ngại như Tổ sư Minh Đăng Quang đã dạy: “Người học đạo tức là vẹt đất nhảy lên, phá địa ngục mà ra, xé càn khôn mà đến, đạp sanh tử mà đi, làm chủ lấy mình, cao ráo sạch trên, không ai bì kịp. Cho đến ông cha thời gian cũng không nhốt ngăn đặng, như vậy mới phải là người hoàn toàn giải thoát, giải thoát cái đời phát sanh nguồn đạo”. (Chơn lý “Nguồn đạo lý”, số 34).

Kết lời, Hoà thượng Giảng sư kính viếng đến toàn thể chư Tôn đức Tăng Ni đang Kiết hạ có một mùa An cư viên mãn cái đại thể của Giới, cái đại thể của Định, cái đại thể của Tăng. Và cầu chúc quý Phật tử mùa Vu-lan ai cũng là một đóa hoa Đại Hiếu hạnh.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan