CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Bát Khất Sĩ

Bát khất sĩ ôm tình thương vạn loại

Từng bước chân tâm niệm một bản hoài

Trọn đời mình nương Chánh pháp vô vi

Bốn biển lớn hóa duyên không dừng nghỉ

Bát khất sĩ hạnh thanh bần, dung dị

Gót chân trần muôn lối hiện uy nghi

Gieo tình thương bằng hạt giống từ bi

Chuyển tình thức buộc sân si quy hướng

Bát khất sĩ vạn dặm trình hướng thượng

Bụi trần gian lớp lớp bỗng thanh lương

Kiếp phong trần mây hạc chẳng vấn vương

Chim tung cánh thênh thang trời lộng gió

Bát khất sĩ như vầng trăng soi tỏ

Sáng trong ngần bi nguyện nhận cho

Nhận uyên nguyên nguồn sống vô bờ

Cho khắp khắp càn khôn không bỏ lỡ

Bát khất sĩ rong chơi miền tạm bợ

Độ không cùng nơi góc bể chơ vơ

Giữa cô liêu bao tâm thức đợi chờ

Bát khất sĩ gióng âm ba Chánh pháp.

VN-khatthuc
Lao-khatthuc
KhatThuc-MienDien-1
KhatThuc-MienDien-2

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan