CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Đọc Chơn Lý

Vào thời buổi sáng kẻng chùa rung,

Phất phới huỳnh y trước Bảo Hùng.

Lớp trưởng tươi cười hoan hỷ dẫn,

Trang nghiêm tứ chúng bước theo cùng.

Đến chốn trang nghiêm của giảng đường,

Êm đềm thanh tịnh nét thân thương.

Mọi người ai nấy đi vào chỗ,

Toả sáng uy nghi đẹp lạ thường.

Chơn lý cao sâu toả ánh vàng,

Tươi ngời lộng lẫy sắc hào quang.

Tinh hoa Tổ để lời thâm mật,

Giác ngộ tha nhân mở đạo tràng.

Tổ tự gieo trồng những đoá sen,

Thơm hương tịnh khiết vượt chân phèn.

Mầm thiêng giác ngộ lan xa mãi,

Soi tỏ dương trần hết tối đen.

Sen hồng mỗi đoá đỡ tâm son,

Kết nghĩa thiêng liêng đạo quả tròn.

Khất Sĩ ngàn đời danh vẫn rạng,

Chơn truyền giáo lý dắt dìu con.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan