CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Hạnh Khất sĩ

Người Khất sĩ, hạnh trò hiền

Y vàng - bát đất không phiền không lo

Vui lòng nhận bát cơm cho

Chú tâm làm một con đò qua sông

 

Tấm lòng nết hạnh sáng trong

Vân du đây đó ước mong thiện nền

Mỗi ngày kết nối tình thiêng

Gương xưa sáng lại nét riêng Tổ Thầy

 

Dẫu đường xa, lòng thẳng ngay

Thanh bần đơn giản vui vầy đạo chơn

Xuất gia độ thế là hơn

Bồn gieo hạnh đức không còn lòng tham

 

Đời nhiều sương gió không nhàm

Vui lòng nhẫn chịu tập tâm nhịn nhường

Từ quang tỏa sáng muôn phương

Người người vui được về nương an lành

 

Kính người gom đức không tranh

Bao ngày bền chí cầu thành đạo chơn

Vui lòng với đức hạnh son

Thanh bần đơn giản tâm hồn thanh cao

 

Quí người với đức hạnh trau

Chí người đã lập xá nào khó khăn

Đức từ như một ngọn đèn

Không còn bao nẻo tối đen đi về

 

Hạnh người Khất sĩ cao xuê

Phá tan đi những bóng mê nhiều đời

Thân hành xả kỷ không thôi

Đức lành tỏa sáng muôn đời ai ơi!

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: