CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Phát huy những giá trị tốt đẹp của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ

Chiều 2/4, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực đã chủ trì Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở “Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam - Các giá trị tôn giáo và xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực phát biểu tại Hội nghị

Theo Ths. Nguyễn Hoàng Tuấn, Chủ nhiệm đề tài, Hệ phái Phật giáo Khất sĩ (PGKS) Việt Nam là một Hệ phái Phật giáo đặc trưng của Việt Nam, hội tụ đủ những tinh hoa của đạo Phật và truyền thống, văn hóa tốt đẹp của người Việt. Hệ phái gần như đã mang trong mình đầy đủ những giá trị quý báu của tôn giáo với xã hội.

Những giá trị đó đã được Hệ phái PGKS khẳng định trong hoạt động thực tiễn và lan tỏa trong đời sống xã hội nhằm phát huy tốt những giá trị tôn giáo và xã hội của hệ phái trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc cũng như khơi thêm nguồn cảm hứng cho các cơ quan làm công tác tôn giáo, các học giả đi sâu nghiên cứu những giá trị quý báu còn tiềm tàng trong các tôn giáo. Từ đó tham mưu cho Đảng, Nhà nước có những chính sách phù hợp, tiến bộ thêm về công tác tôn giáo.

Từ ý nghĩa đó, nhóm đề tài đã đưa ra phương hướng và 6 nhóm giải pháp nhằm phát huy giá trị tôn giáo và xã hội của hệ phái PGKS Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Theo đó, cần quan tâm, tạo điều kiện để cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo có cơ hội tiếp xúc, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm với các cơ quan, đơn vị liên quan trong và ngoài nước; đồng thời cần phải khắc phục tư tưởng chỉ chăm lo cho lợi ích của tôn giáo, sơn môn, pháp phái mình, coi nhẹ hoặc thoái thác trách nhiệm đối với lợi ích chung của xã hội.

Quang cảnh Hội nghị 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực đánh giá cao trách nhiệm, tính chủ động của Ban Chủ nhiệm đề tài trong quá trình nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện đề tài.Tại Hội nghị, Đề tài đã được các thành viên Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao và tâm đắc về tính cấp thiết, tính khoa học trong lập luận và đưa ra nhiều góp ý tâm huyết để nhóm nghiên cứu tham khảo và hoàn thiện đề tài nhằm đảm bảo tính bao quát, dễ hình dung về những giá trị tốt đẹp của Hệ phái PGKS Việt Nam từ nội dung nghiên cứu của đề tài.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực cho rằng, các giá trị tôn giáo và xã hội của hệ phái PGKS được nghiên cứu trong đề tài phù hợp với những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ làm công tác tôn giáo trong cơ quan Nhà nước. Cùng với đó, những giải pháp của đề tài cũng phục vụ cho việc tập hợp, đoàn kết các tôn giáo của MTTQ Việt Nam.

Trên cơ sở những đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực đề nghị, Ban chủ nhiệm đề tài tiếp thu để hoàn thiện, bổ sung các nội dung, rà soát lại từ ngữ, các vấn đề nghiên cứu để đề xuất quan điểm định hướng và các nhóm giải pháp đối với vấn đề phát huy những giá trị tốt đẹp của hệ phái PGKS giai đoạn hiện nay và trong thời gian tới.

Với tính cấp thiết của đề tài, Hội đồng đã đánh giá đề tài đạt loại xuất sắc.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực chụp ảnh lưu niệm cùng nhóm đề tài

Nguồn: http://m.mattran.org.vn

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan